NATURVITENSKAP

Simulering erstatter dyreforsøkEt europeisk dataprosjekt er satt i gang for å utvikle datamodeller som etterligner menneskelige celler og organer.

Prosjektet heter ”Biosimulation- A new tool in Drug Development” og omfatter 25 universitet og forskningsentre i EU og 10 mellomstore selskap.

Prosjektet ledes av Danmarks Tekniske Universitet. Ny Teknikk skriver at forskernes ønske er å redusere antall dyreforsøk og forkorte utviklingstiden for nye medisiner.

Resultatet kan bli billigere medisiner.

Les mer om: