Silje Skyttern blir ny leder for Nito-studentene

– Ingeniørutdanninger er underfinansiert, mener NTNU-studenten.

Silje Skyttern blir ny leder for Nito-studentene
Silje Skyttern er nyvalgt leder for Nito Studentene. Foto: Nito

Silje Skyttern går femte året sivilingeniør energi og miljø ved NTNU Trondheim. Til sommeren er hun klar for å ta over som leder i Nito Studentene, Norges største organisasjon for ingeniør- og teknologistudenter med over 13.000 medlemmer.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått tilliten til å lede Nito Studentene det neste året, og jeg gleder meg til å samle det nye sentralstyret og komme i gang med arbeidet. Samtidig tror jeg det blir spennende og givende å jobbe med politikk og organisasjon på fulltid, sier Skyttern i en pressemelding. 

– Ingeniørutdanninger er underfinansiert

Ifølge Skyttern går dagens underfinansiering av ingeniørstudiene utover kvaliteten og har konsekvenser for kompetansen, læringsmiljøet og trivselen til studentene.

– Vi vet at dyktige ingeniører og teknologer er essensielle i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Dersom Norge skal overholde sine forpliktelser ovenfor FNs bærekraftsmål, har vi ikke råd til å fortsette å underfinansiere disse utdanningene, sier Skyttern.

Den nye studentlederen har som prinsipp av tillitsverv skal være gøy og spennende, og vil legge vekt på å skape rom for at frivillige kan tilegne seg nye ferdigheter og erfaringer i tillegg til bekjentskaper og venner. 

– De som legger ned frivillig arbeid er viktig å ta vare på, dersom vi skal lykkes som organisasjon.

Les også