Silika-virvar på Ormen Lange

Silika-virvar på Ormen Lange
UKLART: Det er fortstt uklarheter omkring betongkvaliteten på Nyhamna. Det er ikke funnet betong uten silika, men påstander om juks foreligger. Bilde: Anders J. Steensen

Dette er saken

  • I Teknisk Ukeblads forrige reportasje går det frem at deler av landanlegget på Ormen Lange-prosjektet er støpt med betong uten tilsatt silika, til tross for at det i henhold til kontrakten skulle vært benyttet silika.
  • Anlegget ble i sin tid ført opp med Norsk Hydro som byggherre. Etter fusjonen er det i dag Statoil som håndterer saken.
  • Statoil hevdet at en søknad fra Skanska om å utelate silika ble avslått. Søknaden skyldtes at det ikke var silika tiljgengelig i markedet på det akutelle tidsrommet høsten 2005, også dette avvises av Statoil.
  • Statoil hevdet også at ingen i dag vet hvor det ble støpt uten silikastøv i betongen. Det er tatt kjerneprøver flere steder på anlegget og Multiconsult er hyret inn for å vurdere betongen.

Teknisk Ukeblad skrev tidligere denne måneden at det er brukt betong uten silika i Ormen Lange-anlegget på Nyhamna. Dette kan føre til at armeringsjernet blir svekket av rust. Statoil hevdet at det i kontrakten med Skanska var spesifisert at det skulle brukes silika i betongen, og at Skanska ikke hadde fått tillatelse til å bruke betong uten silika.

Bakgrunn: Betongskandale på Ormen Lange

Men Skanska hevder de har fått tillatelse til å benytte betong uten silika, og har sendt skriftlig dokumentasjon på dette til Teknisk Ukeblad. Tillatelsen gjelder en kort periode høsten 2005. Og Statoil bekrefter nå at det er gitt tillatelse til å benytte silikafri betong høsten 2005. Tvilen gjelder en periode på våren samme år. Det foreligger påstander om at det da er jukset og brukt betong uten silika, og også uten kompenserende tiltak.

– Vi gjorde anskrik da mangelen på silika ble kjent og vi varslet Hydro. Det ble også skrevet en avviksrapport, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge. Skanska var entreprenør under utbyggingen.

Betongeksperter: – Kan få problemer med anlegget

– En annen periode

Men Statoil sier at påstandene om juks dreier seg om en annen kontraktsperiode.

I en e-post til Teknisk Ukeblad skriver informasjonsdirektør Eskil Eriksen i Statoil:

–Våre interne team gjorde sine undersøkelser med utgangspunkt i uttrykte påstander om juks med silika. I følge påstandene opphørte jukset våren 2005. Undersøkelser av betongen i dette tidsrommet påviste ikke juks med silika.

Han bekrefter at Skanska på et senere tidspunkt fikk et unntak om bruk av silika forutsatt at det ble benyttet kompenserende tiltak.

– Dette var i en annen kontrakt og en senere fase av prosjektet enn tidsrommet for påstander om juks med Silika.

Skanskas kommunikasjonssjef Annett Aamodt peker på at søknader om avvik forekommer på prosjekter, men skriver i en kommentar at "vi er ikke kjent med at det er blitt brukt betong uten silika våren 2005 og sitter heller ikke med lignende dokumentasjon (sendt til Teknisk Ukeblad for kontrakten som gjaldt høsten 2005, red.anm). For å konkludere ser det ut til at det er søkt om avvik, men har fått avslag og tatt det til etterretning."

Betongskandalen: Politiet vurderer etterforskning

Avdramatiserer

Eiken avdramatiserer silikamangelen og mener at det ikke innebærer noen fare.

Petter Eiken adminstrerende direktør Skanska Norge AS
Eiken avdramatiserer silikamangelen og mener at det ikke innebærer noen fare. TRYGT: Skanska-direktør Petter Eiken forsikrer at betongarbeidene er av god kvalitet. Truls Tunmo

– Det beste er å kunne bruke silika, det gir optimale blandinger, men finnes det ikke bruker vi andre resepter som dekker alle krav.

Eiken legger til at om det likevel skulle oppstå uakseptabel korrosjon er det mange måter å forsterke betongen på, blant annet med offeranoder.

– Hydro er jo en profesjonell byggherre, sier han. (Hydro var operatør for Ormen Lange-utbyggingen før fusjonen med Statoil, red. anm.).

Kvalitet

Betongen skulle hatt fem prosent silikastøv, av sementvekt. Dette fikk Skanska unntak for i en måned høsten 2005. I dette tilfellet ble silika erstattet av samme mengde flygeaskesement. Samtidig ble masseforholdet vann/bindemiddel justert fra 0,43 til 0,42 for å kompensere for det potensielle tapet av fasthet. I tillegg ble det foretatt mindre justeringer av mengden tilsetningsstoffer.

I et internt Skanska-notat fra september 2005 skriver professor Magne Maage at "Erstatning av silikastøv med flygeaskesement har derfor marginal effekt på betongens bestandighet, og det er ingen problem å lage alternative resepter uten silikastøv som ivaretar betonges bestandighet."

Professor Maage var på denne tiden professor II ved siden av sin jobb i Skanska.

Vurderer

Shell, som er operatør for Ormen Lange, skriver til Teknisk Ukeblad at de fortsatt er i dialog med Petroleumstilsynet, og vurderer ytterligere undersøkelser.

Så langt er det ikke funnet betong uten silika på kritiske deler av konstruksjonene.

Les også: Vil teste reserve for Ormen Lange

Les mer om: