KAN SLITE: Silika gjør betongen både tettere og sterkere. Uten kan anleggene på Aukra få alvorlige problemer. (Bilde: Anders J. Steensen)

– Kan få problemer med anlegget

  • Bygg

Dette sier Odd E. Gjørv, professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU.

Eksperter Teknisk Ukeblad har snakket med sier at silika er viktig for å redusere korrosjon på armeringsjern i betong. Sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk AS, Harald Justnes, sier at silika gjør at det tar lengre tid før aggressive salter når armeringen i betongkonstruksjoner.

– To egenskaper

– Silika har to egenskaper. Fysisk har stoffet en partikkelpakking som gjør betongen tettere siden silikapartiklene er 100 ganger mindre enn sementpartiklene. Det hindrer eller forsinker dermed salter å trenge inn til armeringen i betong. Kjemisk reagerer sement med vann – det lages et bindemiddel (CSH) og kalsiumhydroksid. Sammen med kalsiumhydroksid danner silika mer bindemiddel slik at betongen både blir tettere og sterkere, forklarer Justnes.

– Minimumskrav kan ikke etterprøves

Odd E. Gjørv.
Odd E. Gjørv sier at bestandighet av betongkonstruksjoner i marine miljøer ikke bare avhenger av spesifiserte bestandighetskrav men også av selve utførelsen av de aktuelle betongarbeider.

Det var derfor Norsk Havneingeniørforening allerede i 2004 introduserte nye anbefalinger og prosjekteringsregler for å oppnå en bedre og mer kontrollert bestandighet av nye havnekonstruksjoner i betong.

Norsk betongstandard angir bare noen aktuelle minimumskrav til betongens bestandighet som ikke lar seg etterprøve og kontrollere i løpet av byggeperioden.

Kan gi alvorlige bestandighetsproblemer

– Omfattende erfaringer viser at de bestandighetsproblemer som ofte oppstår etter noen år kan tilbakeføres til mangelfull kvalitetskontroll og spesielle avvik i byggeperioden. Hvis det på Aukra også er benyttet betongkvaliteter uten bruk av silikastøv, vil dette også kunne by på alvorlige bestandighetsproblemer på sikt, sier Gjørv.

– For de nye betongkonstruksjonene både på Sjursøya og på Tjuvholmen hvor Havneingeniørforeningens prosjekteringsregler ble benyttet, var det meget viktig for byggherren å motta en dokumentasjon på samsvar med spesifiserte bestandighetskrav før konstruksjonene formelt ble overtatt fra entreprenøren, sier han.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.