Sikter seg inn mot Europas batteri­fabrikker: Nå vil Elkem produsere grafitt i Norge

Norsk ekspertise og vannkraft skal bidra med et svært viktig råstoff til europeiske batteriprodusenter.

Sikter seg inn mot Europas batteri­fabrikker: Nå vil Elkem produsere grafitt i Norge
Grafittfabrikken Elkem planlegger i Grenland skal baserte grafittproduksjonen på fornybar kraft. På sikt kan det blir aktuelt å resirkulere batteriene og gjenvinne grafitten og andre verdifulle materialer. Foto: Elkem

Det er mangel på grafitt til batteriproduksjon i Europa. Den enorme etterspørselen etter litium-ion-batterier fra bilindustrien, som fortsetter å vokse voldsomt, har økt behovet for anodematerialet grafitt. Råstoffet utvinnes i gruver eller produseres fra oljekoks.