Sikter med norsk teknikk

Sikter med norsk teknikk
NORSK SUKSESS: Innmålingssystemet Harmolign er utviklet i Bærum og tas nå i bruk av samtlige verksteder som vedlikeholder det britiske trenings/kampflyet Hawk. ILLUSTRASJON: METRONOR Bilde: Metronor

Britiske BAE Systems bygger og vedlikeholder trenings/kampflyet Hawk. Norske Metronor er eksperter på innmåling i 3D.

Bærumsselskapet har nemlig utviklet et innmålingssystem som kalles Harmolign.

Dette skal brukes til rask samtidig innretting av alle våpensystem og siktemidler i Hawk.

Det var det norske selskapets spissteknologi innen elektro-optikk som gjorde utslaget.

Det finnes 800 Hawk-fly i drift verden over. Kontrakten er å oppfatte som lysende, global fjær i hatten for Bærumsselskapet.

Konkret går oppdraget ut på å installere Harmolign der Hawk betjenes.

Harmolign sies å være meget enkelt å installere og vedlikeholde, og kan enkelt tilpasses individuelle fly og helt nye flytyper.

Les mer om: