OFFSHORE

SFT-nei til oljeleting ved Lofoten

31. okt. 2001 - 12:58

Av de 93 blokkene som oljeselskapene har foreslått til den 17. konsesjonsrunden ønsker SFT at ni blokker vernes helt mot petroleumsvirksomhet, at 12 blokker unntas utlysning i påvente av ny kunnskap om mulige skadeeffekter og at fire blokker utlyses med borebegrensninger.

Det mest sårbare området er det såkalte Nordland VI-feltet, som ligger i innløpet til Lofoten og Vestfjorden.

– Strømforholdene er slik at et oljeutslipp kan gjøre stor skade både på viktige gytefelt og fuglefjellene på Værøy og Røst. Vi baserer oss på forskning fra Havforskningsinstituttet som peker på at oljeutslipp kan skade torskebestanden så mye ay den kan ha problemer med å ta seg opp, sier rådgiver Erik Syvertsen i SFTs seksjon for petroleumsvirksomhet.

Når det gjelder Nordland I, litt lenger sørover utenfor Nordlandskysten er det også grunn til bekymring mener SFT, og anbefaler å utsette tildeling av blokker til skader på fiskebestanden er utredet.

Bakgrunnen for SFTs anbefaling er Sem-erklæringen, hvor samarbeidspartnerne i den nye regjeringen anbefaler en strategisk kosekvensutredning, hvor alle aktører som kan påvirke området blir sett i sammenheng, med hensyn til både fiske, olje, naturvern med mer.

SFT mener det er omfattende mangel på kunnskap om sårbare miljøressurser på dypt vann. Det er uvisshet om langtidseffekter av oljevirksomhetens utslipp.

«Det er betydelig fare for at oljevirksomhet utenfor Lofoten kan skade viktige fiskeressurser og internasjonalt verneverdige forekomster av fugl og marine pattedyr» skriver SFT i et brev til Miljøverndepartementet.

SFTs anbefalinger:

Det tildeles ikke blokker i Nordland VI. Området vurderes for varig vern mot petroleumsvirksomhet.

Det utlyses ikke blokker i Nordland I før området er nærmere utredet som en del av en strategisk konsekvensutredning for området fra Lofoten og nordover.

Det utlyses ikke blokker i Møre I nå av hensyn til sårbare kystområder og fare for skade på verdens største, kjente forekomster av dypvannskoraller.

Blokkene i Trøndelag I og II bør utredes spesielt med hensyn til mulig skade på korallrev før en eventuell utlysning.

Det stilles de samme krav til borefrie perioder ved utbygging og drift som i letefasen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.