KLIMA

SFT: Mer utslipp kan kuttes i Norge

Statsminister Jens Stoltenberg vil at Norge skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020, i forhold til 1990-utslippene, men han vil at en betydelig del av kuttene skal gjøres med kvotekjøp i utlandet.
Statsminister Jens Stoltenberg vil at Norge skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020, i forhold til 1990-utslippene, men han vil at en betydelig del av kuttene skal gjøres med kvotekjøp i utlandet. Bilde: ESPEN LEIRSET
Mona StrandeMona StrandeJournalist
31. mai 2007 - 07:52

Analysen fra Statens forurensningstilsyn (SFT) er unntatt offentlighet, men Aftenposten har fått tilgang til et utkast.

Mindre kvote-behov

Regjeringens varslede klimamelding til Stortinget er utsatt flere ganger på grunn av intern uenighet om hvor mye av Norges klimagassutslipp som skal reduseres nasjonalt, og hvor mye som skal dekkes ved kjøp av kvoter i utlandet.

SFT har vurdert hvor store reduksjoner i Norges utslipp som kan foretas frem til 2020, og ifølge dokumentet Aftenposten har fått tilgang til, kan en stor del av kuttene gjøres her hjemme.

22 prosent reduksjon

I 1990 var Norges klimagassutslipp 50 millioner tonn CO 2-ekvivalenter. I dag er utslippene cirka 55 millioner tonn, og prognosene uten mottiltak viser at de vil være nærmere 60 millioner tonn i 2020.

- Våre beregninger viser at uavhengig av kostnader og grad av gjennomførbarhet kan utslippene reduseres med 19,8 millioner tonn CO 2-ekvivalenter i forhold til forventet utslipp på 58,7 millioner tonn i 2020. Dette er en reduksjon på 34 prosent i forhold til forventet utslipp i 2020 og 22 prosent i forhold til utslippene i 1990, skriver SFT i analysen, ifølge Aftenposten.

Mye gjennomførbart

SFT påpeker videre at dette potensialet inkluderer mange typer tiltak, hvorav enkelte er vanskelige å gjennomføre fordi de omfatter mange aktører, er dyre eller krever omfattende teknologiutvikling.

Andre tiltak har høy teknisk gjennomførbarhet til en overkommelig pris.

- Hvis det bare fokuseres på tiltak som har en relativt sett høy eller middels høy gjennomførbarhet uavhengig av kostnader, vil utslippene kunne reduseres med cirka 15 millioner tonn CO 2-ekvivalenter i forhold til 2020, eller 15 prosent i forhold til utslippene i 1990, skriver SFT.

Uten store omlegginger

Dersom man regner med økt skogvekst vil utslippene kunne reduseres med ytterligere 2-4 millioner tonn.

SFT har i sin analyse kun vurdert rene tekniske tiltak. Det vil si tiltak som kan gjennomføres uten større samfunnsomlegginger eller endringer i livsstil.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.