SAMFERDSEL

Ser til Østerrike og Avinor for å hente inspirasjon til norske veier

Regjeringens planer for utbyggingsselskap for vei.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) mener det er interessant å både se på Østerrikes og Avinor i forbindelse med et norsk utbyggingsselskap for vei.
Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) mener det er interessant å både se på Østerrikes og Avinor i forbindelse med et norsk utbyggingsselskap for vei. Bilde: Asfinag

Flere eksperter mener Østerrikes veiselskap Asfinag er en sentral rollemodell for Solberg-regjeringens varslede utbyggingsselskap for vei.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet bekrefter at de blant annet ser på den østerrikske modellen.

– Østerrike har et utbyggingsselskap som fungerer bra. I forhold til Norge må vi finne en modell som passer for Norge. Østerrike har en modell vi kjenner litt til, men det er ikke nødvendigvis sånn det blir i Norge. Vi jobber med flere forskjellige løsninger, forteller han.

– Det er måter de har gjort ting på i Østerrike som er interessant for Norge å se på. Vi har også vist til Avinor, uten at vi sier at utbyggingsselskapet vil bli som Avinor, forteller han.

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013 var nettopp Avinor-modellen nevnt i forbindelse med veiutbygging. Der foreslo partiet å«endre strukturene for norsk samferdselsutbygging ved at to statlige selskaper får ansvaret for å gjennomføre investeringer i samfunnsøkonomisk lønnsomme vei og jernbaneprosjekter, etter modell av Avinor. Vi tilfører selskapene totalt 15 mrd.kr i egenkapital totalt», skrev partiet.

Norges nye veiforbilde har 2178 km motorvei, 93 mrd. i gjeld

Les også:

Må avklare lån

– Hva mener du vi kan lære av Østerrike?

– De har forholdsvis raskt bygget ut et godt motorveinett. Modellen i Østerrike har vist seg å fungere bra og de er snart i ferdig med å ferdigstille veinettet, forteller han.

– Men de har nå et lån på 93 milliarder, er det aktuelt i Norge?

– Vi ser på blant annet hvor mye man vil la selskapet få låne. Vi har også sagt at deler av årsavgiften skal inn i selskapet for at deler av denne avgiften skal gå tilbake til veiformål, sier han

– 93 milliarder er mye penger, men de har bygget nesten 200 mil motorvei og i Norge har vi til sammenlikning under 500 km, mener han.

Han forteller at det er flere ting som må avklares rundt det nye utbyggingsselskapet i Norge, blant annet om man skal velge aksjeselskap eller statsforetak som selskapsform.

Les også: Vil bytte ut alle bomstasjoner med GPS-måling

Frihet fra politikerne?

Gunnar Lindberg, direktør ved Transportøkonomisk institutt, mener mener det viktigste valget for regjeringen er hvorvidt det nye norske utbyggingsselskapet skal utformes for å være en enkel måte sikre lånefinansiering, eller om det også skal føre til et større skille i veiplanleggingen.

– Da handler det om hvilken frihet fra Stortinget og regjeringen selskapet skal få og hvilke regler det skal fungere under, sier TØI-direktøren.

Bård Hoksrud bekrefter at utbyggingsselskapet vil medføre mindre politisk detaljstyring av veiplanleggingen i Norge.

– Mindre politisk detaljstyring vil bli resultat av et slikt selskap. Vi ønsker å ha politisk styring over de overordnede linjene - altså at politikerne setter mål og krav, også må fagfolk gjennomføre, sier Hoksrud.

Den ferske statssekretæren viser i denne sammenhengen til Sverige og også til statlige Avinor.

– Det er mindre politisk innblanding i Avinor. Vi sier at det er mer viktig at man politisk vil løfte de store linjene og så skal det være opp til fagfolk å gjennomføre, men det betyr ikke at ikke Stortinget skal ha noe å si.

Les også:  Solvik-Olsen vil styre mer veipenger mot byene

 

 Utbyggingsselskapet for vei i Norge skal føre til mindre politisk detaljstyring, ifølge statssekretær Bård Hoksrud. NTB scanpix

Nyheter neste fredag?

I disse dager sitter statsrådene i budsjettkonferanse og neste fredag legger Solberg-regjeringen frem endringene de ønsker i statsbudsjettet for 2014. Hoksrud er imidlertid tilbakeholden med å si hvorvidt det vil komme nyheter om utbyggingsselskapet for vei da.

– Jeg kan ikke foregripe hva som kommer i budsjettet. Dette er noe vi jobber mye med, jeg men tør ikke gi noen frist. Utbyggingsselskapet er høyt prioritert i Samferdselsdepartementet, forteller han.

Les også:

Shell: Bensin og diesel kan være utfaset mellom 2050 og 2060

Slik vil Tekna få mer vei og jernbane

De rødgrønne kaller det «vei på avbetaling»...  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.