Ser store potensielle verdier i gamle geodata

Earth Science Analytics bruker avansert analyse og kunstig intelligens for å finne verdier vi har oversett med dagens teknologi.

Ser store potensielle verdier i gamle geodata
Finner mer olje og gass: Sjefen og medgründer i Earth Science Analytics, Eirik Larsen finner ressurser i gamle data. Foto: Odd Richard Valmot

En podkast fra

Hør Teknisk sett på...

Jan og Odd Richard

I olje- og gassektoren finnes det enorme mengder data fra områder som har vært undersøkt. Det er seismiske og andre data supplert med loggdata fra alle brønner som er boret. I tillegg har vi fysiske boreprøver.

Forskere, geologer og andre fagfolk har i årtier lagt utallige hoder i bløtt for å finne ut hvor ressursene under bakken er, og hvordan de er fordelt. Earth Science Analytics i Bergen har modernisert måten å jobbe på og lar neurale nett se på alle datatypene som finnes. Det går mye raskere og kan gi informasjon om forekomster fagfolkene har oversett.

Selskapet har på oppdrag sett på data fra 5000 brønner som har vært boret på norsk og engelsk side av Nordsjøen. Ut fra alt datamaterialet har det kommet 200 kandidater til hvor det kan være mer å finne. Det er posisjoner vi ikke har identifisert i første omgang.

Poenget med å se på gamle områder på denne måten er å finne mer der infrastrukturen er ferdig bygget ut. Det senker kostnadene betydelig.

Det er ikke bare olje og gass man kan finne på denne måten. Metoden kan brukes til å sjekke strukturer som er tiltenkt CO2-lagring. Det ville jo være kjedelige om gassen piplet ut igjen. Metoden kan også brukes på land når man leter etter malmforekomster.

I dag snakker vi med sjefen og medgründer i Earth Science Analytics, Eirik Larsen.

Podkasten Teknisk Sett 

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett. 

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Les også