Sender kommuner på klimaskole

MÅ KURSES: Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og forå nå nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp. Derfor sendes kommunene på klimakurs.
MÅ KURSES: Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og forå nå nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp. Derfor sendes kommunene på klimakurs. (Bilde: Colourbox)

Kurset "Energi- og klimaplanlegging i kommunen" arrangeres av Enova, og holdes ved UMB i Ås.

Statsråd Åslaug Haga skal åpne kursdagen. Som kommunal- og regionalminister ga hun 10 millioner kroner i tilskudd til klimaskolering for kommunene.

Skal motivere

Målet med kurset er å motivere norske kommuner til å sette i gang arbeidet med å lage en energi- og klimaplan, og alle med overordnet ansvar for energi- og klimaspørsmål i kommunen er invitert.

Kurset varer bare en dag, men skal likevel kunne gi kommunens ledelse nok innsikt i planprosess og videre arbeid frem til planen er realisert. Kommunens plan skal både synliggjøre gode tiltak og være en handlingsplan for realisering av disse tiltakene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå