INDUSTRI

Seier til LO i verftssaken

Rettigheter i tariffavtalen i verftsindustrien gjelder også for tilreisende arbeidere uten avtale, fastslår Høyesterett.

Roar Flåthen og LO fikk medhold i Høyesterett.
Roar Flåthen og LO fikk medhold i Høyesterett. Bilde: SCANPIX

VERFTSSTRIDEN

  • Uenigheten står om hvorvidt rettigheter i norske tariffavtaler også skal gjelde for innleid arbeidskraft i verftsindustrien.
  • NHO, Norsk Industri og ni verft mener at allmenngjøring av tariffavtalene strider mot EØS-avtalen. Dette gjelder spesielt kjernepunktet om fri flyt av arbeidskraft.
  • LO mener at allmenngjøring av tariffavtalene er et viktig grep i kampen mot sosial dumping.
  • LO og staten har tidligere vunnet i tingretten og lagmannsretten.

De gir dermed LO og Staten medhold i den årelange striden med NHO og norske verft.

Arbeidstakerorganisasjonen NHO og ni norske verft gikk til sak mot Staten etter at Tariffnemnda kom fram til at avtalefestede rettigheter som fri kost, losji og reise også skulle gjelde for tilreisende arbeidere uten tariffavtale.

Sosial dumping

Dette prinsippet, kalt allmenngjøring av den norske tariffavtalen, var i strid med EØS-avtalens prinsipper om fri flyt av arbeidskraft, mente NHO.

LO har på sin side fastholdt at allmenngjøring er et viktig vern mot sosial dumping.

Høyesteretts enstemmige avgjørelse kom etter at LO og Staten tidligere har fått medhold i tingretten og i lagmannsretten.

Les også: Blir det slutt på fire uker fri i oljebransjen?

Oppfyller krav

I høyesterettsdommen tirsdag heter det at de omstridte bestemmelsene oppfyller de EØS-rettslige krav til allmenngjøring.

Konklusjonen er derfor at forskriften som gir uorganiserte og utenlandske arbeidstakere rett til lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har innenfor tariffavtalens virkeområde, er gyldig.

Sakskostnader

I tillegg til at LO og har fått medhold på alle punkter, er NHO og verftene også pålagt å betale motpartens sakskostnader. Det beløper seg til 1,8 millioner kroner til staten, 1,5 millioner kroner til LO og 655.000 kroner for Fellesforbundet.

Høyesterett opplyser at kostnader er idømt selv om saken har sine prinsipielle sider, rett og slett fordi det ikke var tvil om utfallet.

Les også:

Frykter for fremtiden til norske verft

Norske verft taper tre av fire kontrakter

Singapore-verft leverer dekket til Ivar Aasen  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.