OFFSHORE

Science fiction supplyskip

8. aug. 2003 - 08:06

ULSTEINVIK: Skipsdesigner Øyvind Gjerde Kamsvåg ved Ulstein Design AS sitter foran dataskjermen.

Han tenker og funderer, justerer skrogformen og studerer sine vyer; skissen av fremtidsvisjonen. Skjønt fremtid: Så ekstremt langt inn i fremtiden er kanskje ikke skipet på skjermen.

Neste generasjon offshorefartøy er allerede på skissestadiet, og dette er en skisse som kanskje materialiserer seg i dokkhallen om ett, to, tre eller flere år. Men det bestemmer verken verftsledelsen eller skipsdesigner Kamsvåg. Det bestemmer kunden.

Viktige vyer

For å være konkurransedyktige, og hele tiden kunne tilby design og skip som markedet vil ha, må verftene tenke nytt. Det hevder administrerende direktør Tore Ulstein i Ulstein Design. Han hevder at han og hans folk bare må se fremover, og analysere hvilke behov vil rederen kommer til å ha, og finne ut hvilke typer fartøy som vil bli etterspurt i årene som kommer. Pris vil alltid være viktig for å kunne være "på banen" , sier Ulstein.

Byggekostnad og driftsøkonomi teller selvsagt mye for enhver reder men Ulstein har også observert at helse, miljø og sikkerhet (HMS) stadig blir viktigere. Befrakterne, redere og mannskap ønsker at det blir lagt økt vekt HMS.

For mannskapet er også komforten ombord vesentlig. Støy og vibrasjoner må holdes på et minimum. Ikke minst på offshorefartøy er selvsagt også sikkerheten viktig. De som arbeider på dekk må ha en tryggest mulig arbeidsplass.

Nye materialer

Skissene som Øyvind Gjerde Kamsvåg har på dataskjermen sin, og som er utviklet av teamet ved Ulstein Design AS, er noe ganske annet enn dagens offshoreskip.

Linjene skiller seg vesentlig fra de tradisjonelle, dette minner om et fartøy som skal ta oss ut i rommet - ikke ut på de sju hav. Dette er visjoner, ifølge Kamsvåg. Han legger til at de ansatte i Ulstein Design er opptatt av å skape noe som er annerledes, å sette sin signatur på konsepter slik at de blir lagt merke til i markedet.

Han forklarer at målet var å lage en skrogform som er mest mulig driftsøkonomisk og samtidig billigst å bygge. Kamsvåg ser dessuten for seg at det i deler av fremtidens skip kan bli brukt andre materialer enn stål, for å få ned vekt og pris.

Samtidig tenker designavdelingen hos Ulstein på at alt de har på skisseblokka skal passe inn i filosofien med modulbasert design.

Fantasien har ingen grenser, ifølge Øyvind Gjerde Kamsvåg. Han drar en ny kurve på skjermen, legger på lys og skygge og hevder at de må våge å være visjonære. Samtidig må de selvsagt lytte til redere og brukere. Som kanskje lar seg overtale?

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.