- Satser på samferdsel

– Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). Bilde: Olav Heggø/Fotovisjon
12. okt. 2017 - 10:53

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, fra saldert budsjett 2017.

- Denne regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel. Aldri før har det vært satset så tungt på det å vedlikeholde det vi har, samtidig som det bygges ny og moderne infrastruktur. Siden 2013 er bevilgningene økt med vel 60 prosent, inkludert forslaget til 2018-budsjett, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Mer veg for pengene

Regjeringen satser på bedre og tryggere veier i hele landet, og det er vegformål som står for den største økningen i budsjettet for 2018. Det er foreslått å bevilge om lag 35,9 milliarder kroner, en økning på om lag 2,6 milliarder kroner, eller 7,7 prosent, fra saldert budsjett 2017.

Til riksveginvesteringer foreslås det 20,6 milliarder kroner, som er en økning på 1,5 milliarder kroner, eller 7,9 prosent, fra saldert budsjett 2017.

- I tillegg til ny infrastruktur og et redusert vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur, har regjeringen gjennomført viktige tiltak for å utnytte ressursene i sektoren bedre. Nye Veier AS vil bidra til mer effektiv vegutbygging og viser allerede nå at det kan gjøres klare besparelser innen vegutbygging, uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier Solvik-Olsen.

Følger opp Nasjonal transportplan

Gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029 er hovedtrekkene for samferdselssektoren de neste årene lagt. Regjeringen vil i 12-årsplanen bruke 1.064 milliarder 2017-kroner på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikre og effektive transportløsninger.

Med NTP 2018-2029 vil regjeringen utvikle mobilitetsløsninger for framtida og et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og legger til rette for omstilling til lavutslippssamfunnet.

- Rekordsatsingen kommer hele landet til gode og vil gi bedre reisehverdager, sikrere transport og økt mobilitet. Muligheter for vekst og arbeidsplasser henger nøye sammen med gode samferdselsløsninger. 2018 er første budsjettår i NTP 2018-2029. Med det budsjettet vi legger fram i dag vil vi være godt i gang med satsingen, sier samferdselsministeren.

Bedre kollektivtransport i byene

- Fleksible kollektivløsninger og gode tilbud til de som går og sykler er en forutsetning for en transporthverdag med færre køer og bedre og grønnere bymiljø, sier Solvik-Olsen.

Det er foreslått om lag 2,5 milliarder kroner til tiltak i storbyområdene, en økning på 23 prosent fra saldert budsjett 2017. Midlene vil bli brukt til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, og tiltak langs riksvegene, samt belønningsmidler og tilskudd til store kollektivprosjekt i bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Som et bidrag for å redusere kostnadene for sjøtransporten, foreslår regjeringen å videreføre forsøksordningen for overføring av gods fra veg til sjø. Det foreslås å bevilge 75,2 millioner kroner til dette i 2018.

Smartere transport

Regjeringen satser også på digital infrastruktur.

– Ny teknologi vil også bidra til å nå målene for transportpolitikken. Derfor etablerer regjeringen Pilot-T, som er en tilskuddsordning som skal bidra til at nye løsninger raskere blir tatt i bruk i transportsektoren, og legge grunnlag for at norske aktører kan være med i konkurransen om å levere nye mobilitetsløsninger for sektoren.

Gjennom konkurransen om smartere transport i Norge vil regjeringen stimulere til lokal innovasjon og utvikling. Til dette foreslås det 15 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.