Satellittbilder av Katrina-herjing

Store deler av New Orleans er dekket av vann. De første meldingene gikk ut på at 80 prosent av byen ble dekket av vann og at vann fortsatte å sige inn fra Lake Pontchartrain. De oversvømmede områder er synlig som mørkere partier i det grønne. Bildet er tatt tirsdag 30. august med et såkalt Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) fra NASAs Terra satellitt. (Bilde: NASA)
Sentrum av New Orleans fotogrfaert dagen etter at Katrina feide over. De lyse partier på veier er bygget på pæler og ligger over vann, mens de fleste sentrumsgater er oversvømmet. Skadeomfanget er enormt. Elva Mississippi sees nederst til høyre. (Bilde: Digital Globe)
New Orleans for litt over ett år siden. (Bilde: Digital Globe)
Mississippi og Alabama fotografert med spesialkamera - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) fra NASAs Terra satellitt. Bildene gis farger ut fra type geografi. Land blir kraftig grønt, mens hav og vann er mørkeblått. Skyer er hvite eller lyesblå. Flomrammede landområder blir mørkere grønne. (Bilde: NASA)
Nabostatene til Louisiana - der storbyen New Orleans ble hardt rammet, merket også godt orkanen Katrina. Både Mississippi (i venstre del av bildet) og Alabama ble kraftig rammet. De mørke partiene viser hvor flomvann har bredt seg utover. Flomvannet kommeer både av kraftig regnfall og flodbølge fra havet som skyller over de lavtliggende områdene. (Bilde: NASA)
Bildet viser samme området - tatt to dager før orkanen Katrina slo til. (Bilde: NASA)
New Orleans fotografert fra staellitt 30. august, dagen etter Katrina rammet for fullt. New Orleans ligger omkranset av innsjøen Lake Pontchartrain på den ene siden og havet på den ander. Midt i byen flyter Mississippi, og den ligger høyere enn store deler av sentrum. Voller beskytter byen mot elvevannet til daglig, mens diker beskytter mot havet. De mørke grønne partier viser hvor vannet har seget inn i byen. (Bilde: NASA)
New Orleans fotografert med MODIS fra NASAs Terra-satellitt bare tre dager før Katrina raserte området. Store deler av New Orleans ligger lavere enn havoverflaten og bredden på Mississippi, bare beskyttet av høye voller og diker. Under orkanen brøt både diker og voller sammen flere steder. (Bilde: NASA)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå