Riktig saltbruk er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er lokale værhold som har størst betydning for hvor mye salt som brukes fra sesong til sesong i ulike områder, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

 – Det samlede nasjonale bildet er en nedgang, og vi er fornøyde med en utvikling hvor saltbruken reduseres, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i meldingen.

Statens vegvesen har i flere år hatt fokus på å få ned saltbruken, og stiller nå strengere krav til dokumentasjon ved bruk av salt. Både av miljøhensyn, for å redusere kostnadene og redusere rustskader på infrastruktur og kjøretøy er det sterkt ønskelig å få ned saltbruken. Entreprenørene får ikke lenger betalt per tonn sand og salt som strøs på vegnettet, men får godtgjørelse per minutt de har strødd sand eller salt.

– En endring av oppgjørsform til godtgjøring per minutt er et viktig tiltak for å kunne oppnå et mer optimalt saltforbruk, sier Laksforsmo.

Alle driftskontrakter med oppstart etter høsten 2018 har denne oppgjørsformen. En driftskontrakt har vanligvis en varighet på fem år, så det er fortsatt aktive kontrakter som har mengdeoppgjør per tonn.

– I løpet av de neste årene vil de siste driftskontraktene være byttet ut. Effektiv bruk av ny teknologi til datafangst vil hjelpe driftsentreprenørene våre å ha et bevisst forhold til bruken av salt i vinterdriften, sier Laksforsmo.

Les også

Været avgjør behovet for salt

Den aller viktigste faktoren er været. Det avgjør både hvor mye og hvordan saltet brukes. En del av årsaken til at saltbruken har økt på 2000-tallet er at klimaet er endret. Det er flere overgangsperioder med temperatur rundt null grader.

– Når det veksler rundt null og vi har væromslag bruker vi salt for å hindre tilfrysing av veier som er våte og for å hindre rimfrost. Det er fornuftig, men det øker bruken av salt. Et annet moment er at det saltes på flere veistrekninger enn før. Det er økende mengde tungtransport og krav til bar vei på hovedveinettet med høy trafikk, sier Laksforsmo.

Les også

Nedgang i deler av landet, økning i andre deler

Saltbruken varierer i de geografiske områdene i Norge. Noen områder har en økning i saltbruken i forrige vintersesong, som midt og nord, mens andre områder har en nedgang, som øst, vest og sør. Til sammen er det en nedgang på landsbasis.

Mengden sand som er brukt er økt fra 176.000 tonn vinteren 2018/19 til 185.000 tonn forrige vinter. Det er også en økning i antall brøytekilometer fra 7,65 millioner kilometer i vinteren 2018/19, til 9,22 millioner kilometer forrige vinter. Dette skyldes en tøff og lang vinter i deler av landet, spesielt i nord.

Les også