SAMFERDSEL

Så mye energi brukte fossilbilene

Knapt 2,3 millioner fossilt drevne biler har like stort energiforbruk som hele 7,6 millioner elbiler.

Skoda Octacia er Norges mest populære dieselbil.
Skoda Octacia er Norges mest populære dieselbil. Foto: SKODA
Marius ValleMarius ValleJournalist
6. mars 2021 - 05:15

TU skrev nylig om hvor mye strøm elbilene brukte i 2020. Beregninger utført av Statkrafts ladeselskap Mer viser at strømforbruket til elbilene var 566 gigawattimer.

Det er noe mer enn nettoenergien som ble brukt til gatebelysning i 2020, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det blekner fort i forhold til energien som ble bruk av personbiler som kjører på fossilt drivstoff – og energiforbruket i Norge totalt.

Totalt energiforbruk: 213,5 terawattimer

Når vi snakker om strømforbruk måler vi det i wattimer. Det er en energienhet, og forteller hvor mye effekt en watt utvikler på en time. Men enheten er ikke forbeholdt strøm. Alle energiprodukter, som olje og gass, måles også i wattimer. 

Så selv om vi produserte 136 terawattimer strøm i 2019 og brukte omtrent like mye, var det totale energiforbruket innenlands 213,5 terawattimer, ifølge SSB. Dermed var omtrent 77,5 TWh av energiforbruket fra andre kilder enn elektrisitet. 

Diesel- og bensinbilene

Så er spørsmålet hvor mye av dette fossilbilene bruker.

SSB har foreløpig ikke publisert tall for bilparken i 2020, så vi bruker tall for bilparken i 2019. Vi har for enkelthet skyld utelatt alle hybridbiler. I tillegg har vi kun valgt personbiler for egentransport, og altså ikke tatt med for eksempel utleiebiler eller drosjer.

Det var 1.033.036 bensinbiler og 1.295.134 dieselbiler, totalt 2.278.273 personbiler, i den norske bilparken i 2019.

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde for bensinbiler i 2019 var 8776 kilometer, og for dieselbiler 14.862 kilometer.

Om vi forutsetter at bensinbilene brukte 0,7 liter per mil, og dieselbilene 0,5 liter per mil, gikk det med henholdsvis 634,6 millioner liter bensin, og 962,4 millioner liter diesel.

Bensin har et energiinnhold på 9,1 kilowattimer per liter, mens diesel har 10,1 kilowattimer per liter.

Kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter vil ikke si noe om eventuelle endringer i fremtidige anbud, men påpeker at de er opptat av en god dialog med partene i forkant av anbudsprosesser.
Les også

Energikrevende løsning ble premiert i anbud: Over halvparten av Oslo-bussene mangler varmepumpe

Fossilbilene brukte 15,5 terawattimer

Det vil si at bensinbilene brukte 5,77 terawattimer, og dieselbilene 9,72 terawattimer. Til sammen nesten 15,5 terawattimer energi.

Det er litt over 30 prosent av all energien som ble brukt til transport i Norge i 2019 (51 TWh).

Hvor mye av energien som gikk med til fremdrift er litt usikkert. Dette angis som virkningsgrad, altså hvor mye arbeid du får ut av energien du tilfører. I en forbrenningsmotor går det meste av denne energien ut som varme.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Om vi forutsetter en gjennomsnittlig virkningsgrad på 35 prosent for forbrenningsmotorene, gikk 5,42 terawattimer av energiinnholdet i drivstoffet med til fremdrift, mens 10,07 terawattimer gikk tapt i varme.

Disse bilene hadde et gjennomsnittlig årsforbruk på 6.803 kilowattimer i året. I snitt ble det brukt 2.378 kilowattimer til fremdrift per bil, mens 4.424 kilowattimer gikk tapt, basert på våre antakelser.

Energibruk for å fremstille bensin og diesel

Dette er ikke reelt energiforbruk, ettersom det bare tar med energien som er levert i form av drivstoff. Bensin og diesel oppstår ikke ved pumpene, tross alt. Råolje skal pumpes opp og transporteres til et raffineri, og deretter distribueres videre til drivstoffpumper.

En rapport fra EU-kommisjonens Joint Research Centre (2014, PDF) gir oss en indikasjon på energiforbruket. Merk at regnestykket er basert på konvensjonell bensin og diesel, og ikke har tatt hensyn til innblanding av biodrivstoff.

For å fremstille en megajoule diesel, går det med til sammen litt over 0,2 megajoule. For bensin er tallet omtrent 0,18 megajoule. 

3,6 megajoule tilsvarer 1 kilowattime. Det går dermed med 0,211 kilowattimer for å produsere 1 kilowattime diesel, eller 2,13 kilowattimer per liter diesel.

En Nissan Leaf på en hurtiglader. <i>Foto:  Mathias Klingenberg</i>
En Nissan Leaf på en hurtiglader. Foto:  Mathias Klingenberg

For bensin er det 0,18 kilowattimer per kilowattime drivstoff, eller 1,63 kilowattimer per liter.

Regner vi inn dette i bensin- og dieselforbruket, må vi legge til 1,03 TWh på bensinforbruket, og 1,97 TWh på dieselforbruket. Da blir det totale energiforbruket fra bensin- og dieselbilene alene 18,5 TWh i 2019.

Merk at det er mye usikkerhet i beregningen. Tallene er fra en rapport fra 2014, og er et snitt for EU. Jo kortere avstand råoljen må fraktes, og jo nærmere forbruket er raffineriet, jo lavere vil energibruken være.

Energien tilsvarer forbruket til 7,59 millioner elbiler

Som tenkt eksempel vil total energibruk fra produksjonen være lavere for nordsjøolje raffinert og brukt på Vestlandet enn den samme oljen fraktet til for eksempel Spania hvor den blir raffinert og solgt videre til et annet land.

Energiforbruket til en elbil er som kjent langt lavere enn for en tilsvarende fossilbil. Et forbruk på 1,9 kilowattimer på mila tilsvarer 0,19 liter diesel eller 0,17 liter bensin.

18,5 terawattimer tilsvarer årsforbruket til 7,59 millioner elbiler. Og dette inkluderer altså ikke drivstofforbruket til hybridbiler.

Grunnlaget for denne beregningen er en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.829 kilometer, og et energiforbruk på 0,19 kilowattimer per kilometer. Tallene er hentet fra Statkrafts beregninger.

Statsbygg bygger sol- og vindpark på Troll forskningsstasjon i Dronning Maud Land, Antarktis
Les også

Skal bygge solpark i Antarktis: – Må tåle steinsprut og vind på 70 meter i sekundet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.