ELBIL

Så mye strøm brukte elbilene i fjor

Ingen fare for at elbilene gir strømkrise med det første.

Nissan Leaf.
Nissan Leaf. Foto: Per Erlien Dalløkken
Marius ValleMarius ValleJournalist
25. feb. 2021 - 19:00

Det blir stadig flere elbiler på norske veier. I fjor passerte vi 300.000 elbiler i bilparken.

Det betyr økt strømforbruk til kjøring. Nøyaktig hvor mye strøm som ble brukt til elbiler og andre ladbare biler i fjor, er vanskelig å vite sikkert. Skaper de press på kraftmarkedet og gir oss dyrere strøm?

TU spurte Statkraft om de har beregnet hvor mye strøm elbilene brukte i 2020. Vi fikk svar av Statkrafts ladeselskap Mer, som har utarbeidet prognoser. 

Svaret: 566 gigawattimer, eller 703 gigawattimer med ladbare hybrider. Til sammenligning ble det produsert 153,3 terawattimer i Norge i fjor. Eller 153.300 gigawattimer. 

Forbruket fra elbiler var dermed 0,43 prosent av kraftproduksjonen. Andelen av forbruket er noe høyere.

En halv prosent av strømforbruket

Enkelt sagt gikk 0,43 prosent av kraftproduksjonen i Norge i fjor til elbiler. Det norske strømforbruket var 132,9 terawattimer i 2020, ifølge Statnett. Ladbare biler sto dermed for 0,53 prosent av det totale forbruket. Ser vi kun på elbilene sto de for 0,42 prosent av forbruket.

Det er et spytt i havet sammenlignet med store strømforbrukere. For eksempel ble det i 2019 brukt 45,9 terawattimer elektrisitet i norsk industri og bergverk, ifølge SSB.

En elbil lader på en hjemmelader. <i>Bilde:  Marius Valle</i>
En elbil lader på en hjemmelader. Bilde:  Marius Valle

I januar i år ble det alene brukt 718 gigawattimer elektrisk kraft til utvinning av råolje og naturgass. Og dette er en reduksjon på 13,9 prosent sammenlignet med januar 2020.

Yara, Statkraft og Aker Horizons skal gå sammen om en verdikjede for grønt hydrogen og ammoniakk. Yaras anlegg på Herøya vil alene kreve 4,4 terawattimer i året – mer enn seks ganger strømforbruket til alle ladbare biler i Norge i 2020.

En del usikkerhet

Statkrafts beregninger tar utgangspunkt i statistikk fra SSB. Beregningen legger til grunn at det var 350.000 elbiler og 137.000 ladbare hybrider på veiene i Norge i 2020. De ladbare hybridene antas å kjøres 55 prosent på elektrisitet. 

Gjennomsnittlig kjørelengde er antatt å være 12.829 km. For elbilene er energiforbruket satt til 0,19 kilowattimer per kjørte kilometer, og for ladbare hybrider 0,2 kilowattimer.

Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Mer Norge og Sverige, sier at det vil være relativt enkelt å komme frem til andre tall dersom man bruker andre forutsetninger enn de har brukt i sitt anslag.

Vi spurte også Norsk elbilforening om de har et anslag for elbilenes strømforbruk i 2020. De anslår nær 799,5 gigawattimer i strømforbruk i 2020, basert på 307.473 elbiler som kjører 13.000 km i året, og har et strømforbruk på 0,2 kilowattimer per kilometer.

Selv om man legger dette til grunn, er andelen av totalforbruket lite: 0,6 prosent.

Hvis vi legger Statkrafts anslag for elbiler til grunn, men øker snittforbruket til 0,25 kilowattimer per kilometer, vil forbruket i 2020 ende på drøyt 744 gigawattimer. Fortsatt 0,56 prosent av strømforbruket i fjor.

Selv om et snittforbruk på 0,19 kilowattimer per kilometer kan virke lavt, er det fortsatt slik at det store flertallet av elbiler på norske veier er relativt små biler med lavt forbruk.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

De populære store bilene Tesla Model S og X, Audi E-Tron, Jaguar I-Pace og Mercedes EQC utgjør omtrent 12 prosent av elbilbestanden i dag.

66 prosent ladbare biler i 2030

 

Ifølge Statkrafts framskrivinger vil vi i 2030 har drøyt 382.000 ladbare hybrider og 1,95 millioner elbiler i den norske bilparken. De vil da ha en andel på 66 prosent.

Dette vil gi et totalt energibehov på 5,76 terawattimer. I 2030 er det ifølge NVEs framskriving ventet at det produseres 180 terawattimer strøm i Norge.

Da vil i tilfelle de drøyt 2,3 millionene ladbare bilene bruke 3,2 prosent av dette. Vi skal nevne at produksjon og forbruk ikke nødvendigvis vil være likt.

Grafen viser forventet strømproduksjon i sammenlignet med forventet strømforbruk fra ladbare biler. Selv med en betydelig elektrisk andel i transporten, vil ikke disse bilene være blant de største forbrukerne.

For å sette det i perspektiv; produksjonen av vindkraft i Norge i 2019 var 5525 GWh. Det er nok strøm til å dekke årsforbruket til 3,41 millioner elbiler.

Mazda MX-30 lader ved Dal. <i>Foto:  Mathias Klingenberg</i>
Mazda MX-30 lader ved Dal. Foto:  Mathias Klingenberg

Så mange elbiler tilsvarer forbruket i ulike sektorer

Her er en oversikt over hvor mange elbiler vi måtte hatt på veiene i Norge for å ha likt strømforbruk som ulike forbrukere i Norge i 2019. Tallene er fra SSB og viser nettoforbruk av elektrisk kraft. Vi har benyttet Statkrafts anslag for elbilenes forbruk.

Gate- og veilys:
455 GWh, tilsvarende 281.360 elbiler.

Jernbane, sporveis- og forstadsbane:
568 GWh, tilsvarende 351.236 elbiler.

Utvinning av råolje og naturgass tilsvarer årlig strømforbruk fra 5,2 millioner elbiler. <i>Foto:  Eirik Helland Urke</i>
Utvinning av råolje og naturgass tilsvarer årlig strømforbruk fra 5,2 millioner elbiler. Foto:  Eirik Helland Urke

Jordbruk, skogbruk og fiske:
2133 GWh, tilsvarende 1,31 millioner elbiler

Hytter og fritidshus:
2384 GWh, tilsvarende 1,47 millioner elbiler.

Produksjon av papirmasse, papir og papp:
3465 GWh, tilsvarende 2,14 millioner elbiler.

Industri utenom kraftinsentiv industri:
7489 GWh, tilsvarende 4,63 millioner elbiler.

Utvinning av råolje og naturgass, og tilknyttede tjenester:
8402 GWh, tilsvarende nær 5,2 millioner elbiler.

Bergverksdrift og utvinning:
8814 GWh, tilsvarende 5,45 millioner elbiler.

Kraftintensiv industri:
37.259 GWh, tilsvarende 23 millioner elbiler.

Husholdninger:
38.324 GWh, tilsvarende 23,69 millioner elbiler.

Alle forbrukere totalt:
126.054 GWh, tilsvarende 77,94 millioner elbiler

Administrerende direktør Lars Christian Bacher i Morrow Batteries viser frem Morrows battericeller.
Les også

Snart oppstart for Norges første giga-batterifabrikk

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.