Russisk gassgigant til Nordsjøen

Russisk gassgigant til Nordsjøen
SIKRET SEG NORDSJØANDELER: Gazprom har byttet til seg andeler i Nordsjøen. Eksperter mener avhengigheten av russisk gass øker. Bilde: SERGEI ILNITSKY

Wintershall:

  • Wintershall opererer totalt 26 plattformer i Nordsjøen, hvorav 25 er i nederlandsk sektor, og en i tysk sektor.
  • Selskapet har årlig en produksjon på seks milliarder kubikkmeter (m3) gass.
  • Har rettigheter i 86 blokker og delblokker i Nordsjøen.
  • Har eierskap i 50 lisenser i Norge.


Avhengighet av russisk gass:

  • Europeisk avhengighet av russisk gass er allerede et problem, og russiske rørledninger øker avhengigheten.
  • Motstandere har sett på Nord Stream og South Stream som et russisk forsøk på å skape avhengighet i transittland som Ukraina, Slovakia, Tsjekkia og Polen.
  • Noen transittland er bekymret for at den russiske regjeringens plan er å sikre politisk innflytelse over dem ved å true gassforsyningen uten å måtte gå via Vest-Europa.
  • 1. januar 2006 og 1. januar 2009 stengte Russland gasskranene til Ukraina, og videre til Europa, etter en disputt rundt betalinger.
  • Hendelsene bevisstgjorde EU-landene rundt det faktum at gassdistribusjon kan brukes som et politisk maktspill.


– Vi har inngått en intensjonsavtale som går på bytte av andeler. Som bytte mot Wintershalls økte andeler i Russland, får Gazprom andeler i lik verdi i Wintershalls lete- og produksjonslisenser i Nordsjøen. Vi har avtalt med Gazprom at vi ikke vil gi flere detaljer rundt dette, og det gjenstår fortsatt å definere hvilke andeler som blir tilbydd, sier pressetalskvinne Verena Sattel i Wintershall.

Mer avhengig

Ifølge den amerikanske analytikeren Ariel Cohen i The Heritage Foundation har Gazprom en strategi om å låse fast langtidsetterspørselen fra energiimportører, konsolidere forsyningene av olje og gass ved å inngå langtidskontrakter og etablere kontroll over strategisk energidistribusjon, som rørledninger i Europa og Asia.

– Når Gazprom og Wintershall ønsker å utvide gassproduksjonen fra Urengoy-feltet, burde beslutningstakere i EU være varsomme for at utvidelsen vil øke deres avhengighet av Gazprom som største gassleverandør, sier Cohen.

Les også: Øker gassforsyning til EU

Samarbeider om rør

Gazprom, Wintershall, E.ON Ruhrgas og N.V.Nederlandse Gasunie er samarbeidspartnere i konsortiet som arbeider med å få på plass Nord Stream-rørledningen som skal gå gjennom Østersjøen.

Gazprom har som intensjon å sende gassen fra det uutbygde Shtokman-feltet via Nord Stream-rørledningen.

Mandag ble det også kjent at Wintershall har inngått en avtale med Gazprom om samarbeid rundt South Stream-rørledningen, som skal være operasjonell i 2015.

South Stream er ansett som rivalen til Nabucco-rørledningen, og en strategi fra Russlands side til å markere seg i Europa.

– De tette båndene mellom Gazproms kommersielle agenda og Kremlins statlige interesser gjør europeiske ledere nervøse for å øke avhengigheten av russisk gass, sier Cohen.

Les også: Ønsker Statoil i Jamal-samarbeid

En måneds Shtokman-utsettelse

Ønsker kontroll

Han mener avhengigheten av russisk gass ikke ville vært en trussel dersom Russland spilte med de samme reglene som andre energiselskaper i det europeiske markedet.

– Dette er dessverre ikke tilfellet, siden russiske selskaper søker kontroll over europeiske gassandeler og rørledninger, sier Cohen.

I 2009 var Gassco, som er ansvarlig for skiping av norsk gass, i samtaler med Gazprom om retten til å skipe gass gjennom det norske rørledningsnettet.

– Gazprom er en godkjent skiper i det norske gassrørsystemet, sier informasjonssjef Kjell Varlo Larsen til Teknisk Ukeblad.

Han sier at det er to kriterier som må være på plass for å bli godkjent; at man har et transportbehov og at man oppfyller en finansiell rating.

For å ha retten til å operere eller drive offshorevirksomhet på norsk sokkel må selskapene formelt prekvalifiseres av den norske stat.Russlandsekspert: Ariel Cohen (t.h) sammen med tidligere visestatsminister Sergej Ivanov.
ADVARER EUROPA: Ariel Cohen, til høyre, advarer Europa mot økt avhengighet av russisk gass.

Symbolsk handling

Ifølge Oljedirektoratet (OD) har ikke Gazprom levert inn søknad om prekvalifisering til verken Olje- og energidepartementet eller OD.

Jakub M. Godzimirski, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), tror ikke at Gazproms innpass i Nordsjøen vil ha store konsekvenser for gassmarkedet.

– Det er først og fremst en symbolsk handling, og Gazprom vil få tilgang på begrensede ressurser, sier Godzimirski til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker at Gazprom har mistet andeler i Europa de siste årene, mens Statoils har økt sin mengde.Overraskelser kan komme

– Vi må likevel ikke se bort i fra at russerne kan finne på mye rart, og vi må regne med noen overraskelser. Det er ikke Gazproms første og siste forsøk på å etablere seg i vesten. De er svært aktive for å få fotfeste i det europeiske markedet, og avhengige av å få solgt sine ressurser, sier Godzimirski.

For noen år siden var Gazprom på tilbudssiden for å sikre seg eierskap i det britiske selskapet Centrica, som eier British Gas. Så langt har utspillet stort sett ikke formalisert seg i annet enn rykter. Gazprom har også tidligere uttalt at de ønsker å sikre seg en markedsandel på 20 prosent i Storbritannia innen 2015.

Nupi-forskeren sier at problemet med Gazprom er deres sterke tilknytning til den russiske stat.

– Den russiske staten er i en overgangsfase, hvor de vil bygge sin posisjon innen energiressurser for å få til politiske målsetninger. Derfor kan det være vanskelig å tolke om denne avtalen er av politiske intensjoner eller av rene hydrokarbonintensjoner, sier Godzimirski.

Les også: Statoil frykter korrupsjon i Russland

Gazprom advarer EU

Les mer om: