Ruller ut AMS i skjærgården

Ruller ut AMS i skjærgården
Bilde: Fredrikstad Energi

AMS

 • Olje- og energidepartementet (OED) vil framskynde innføringen av automatisk strømmåling (AMS) i Midt-Norge til 2013.

 • Foranledningen var at NVE er i ferd med å slippe forskriften rundt hvordan nettselskapene skal gjennomføre dette.

 • 80 prosent av alle husstander i Midt-Norge skal nå få automatiske strømmålere i 2013.

 • Resten av landet skal få AMS-utstyret innen utgangen av 2016 og ikke 2018, som regjeringen har annonsert tidligere.

 • AMS gir blant annet mulighet til å regulere forbruket til den tiden på døgnet hvor strømmen er billigst. Effekten av dette er omstridt.

Smarte strømnett/ Smartgrid

 • It-folk er nøye med å bruke den originale forkortelsen for AMS: Avanserte Måle- og Styresystemer.

 • AMS gir grunnlag for intelligente strømstyringstjenester og toveisfunksjonalitet – gjerne kalt smartgrid.

 • Slike systemer er allerede til en viss grad en realitet i land med dårligere markedssystemer og mindre fleksibel produksjon enn Norge.

 • Et sentralt prinsipp er tanken om at en husstand eller bedrift skal kunne være både strømprodusenter og strømkonsumenter i det samme nettet.

Fredrikstad Energi skal bytte ut alle de 6700 strømmålerne på Hvaler allerede denne sommeren.

Det hyttetunge skjærgårdsparadiset egner seg spesielt som «testlaboratorium» for AMS.

Hvaler opplever ikke bare ekstreme forskjeller mellom effektbunner- og topper på grunn av den unormalt store variasjonen i folketallet.

Lokal kraftproduksjon (solcellepaneler) er også mer utbredt her enn det ville vært i et vanlig boligfelt.

Erfaringer for framtida

Smarte energiløsninger handler om mer enn bare et bytte til moderne strømmålere, ifølge nettdirektør Eilert Henriksen i Fredrikstad Energi.

– Det handler om å bygge et driftssikkert og intelligent strømnett som er tilpasset behovene vi har i dag og behovene som vil melde seg i framtiden. Gjennom pilotprosjektet på Hvaler vil vi kunne hente ut verdifulle erfaringer, sier Henriksen.

AMS-avleserne gir foruten automatisk avlesning også mulighet for nettopp tilbakeføring av lokalt produsert kraft inn i strømnettet.

Smartgrid-laboratorium

Men utrullingen inngår også i en større sammenheng, der hensikten er å forske på utnytting av framtidas strømnett og energiløsninger.

Norwegian Smart Grid Centre og NCE Smart Energy Markets bidrar med forsknings- og utviklingsarbeid i pilotprosjektet.

Og i bakgrunnen lurer ikke minst it-bransjen, gjennom spesielt Tieto.

Les også: – IT vil invadere kraftbransjen

Krever sin del av smart energi

Vil ha felles it-løsninger– Hvaler gir oss som forskningsmiljø helt unike muligheter. Med sine utfordringer og muligheter i infrastruktur og miljø, kombinert med framtidens strømmålere, løftes dette fram til å bli et av Norges ledende pilotprosjekter, sier spesialrådgiver Einar Eriksen i NCE Smart Energy Markets.

Omstridt AMS-hastverk

NVE har i et utkast til forskrift foreslått 2016 som ny nasjonal AMS-deadline, og dessuten at to tredjedeler av alle husstander i Midt-Norge skal få automatiske strømmålere (AMS) innen utgangen av 2013, tre år før resten (se fakta).

Dette har ikke vært ukontroversielt.

– Utfordrende, men ikke umulig

– Må starte nå

– Utsett AMS–innføringen i Midt-Norge

AMS-forskriften skal vedtas før 1. juli og NVE har mottatt 63 høringsinnspill.

– Her finnes det ingen støtte til dette forslaget, oppsummerte seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt i NVE på en AMS-konferanse i slutten av mai.

Piloter «overalt»

Med regjeringens AMS-signaler har ting like fullt akselerert – i rasende fart.

Så sent som i fjor høst ble Norwegian Smartgrid Centre etablert, et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Narvik og NCE Halden, i tillegg til en rekke store energiselskaper på partnersiden.

Pilotprosjektene står også i kø:

 • Hvaler-utrullingen

Styring, overvåkning, lokal produksjon og energitjenester – blant annet ved hjelp av mikrogeneratorer og lagring. Nå altså satt i gang.

 • Smart City Halden

Sammensatt smartgrid-lab for framtidas energiproduserende bygninger og bydeler. (Les mer om Samarbeidet med Statsbygg: Statlige bygg leverer strøm

 • Halden kommune

Smartere styring av driftsanlegg.

 • Demo Steinkjer

Smartgrid-prosjekt i regi AV Nord-Trøndelag Energiverk (NTE) – i forbindelse med AMS-framskyndingen for øvrig forfremmet fra langsiktig regionalt utprøvingsprosjekt til «nasjonal arena for læring og erfaringer innen smartgrid og AMS».

Tunge satsinger

Treårsprosjektet «Styr smart i smart grid» i Halden ble startet opp i januar, med et budsjett på 17,5 millioner – 7,5 av dem fra Forskningsrådet.

Her samarbeider prosjekteier Tieto med blant andre NCE Halden og MoreCom, samt et vell av partnere.

Utrullingen av AMS på Hvaler utgjør sammen med de to Halden-prosjektene de tre sentrale pilotprosjektene under denne paraplyen, og i tillegg satses det altså tungt hos NTE og i Midt-Norge generelt.

Fornøyd ordfører

NCE har på sin side nærhet til Hvaler gjennom sin lokalisering av spisskompetanse i Halden, og altså et tett samarbeid med Norwegian Smart Grid Centre.

Ordfører i vertskommunen, Eivind Norman Borge, ønsker pilotprosjektet velkommen til Hvaler.

– Det er et viktig skritt å sikre sanntidsdata om energiforbruk, samt en enklere oppfølging for hver enkelt hus- og hytteeier. Kommunen utarbeider dessuten en klima- og energiplan og vil inkludere dette prosjektet i planverket. Vi stiller oss positive til å være pilot for innføringen av ny moderne målerteknologi, sier Borge.

AMS løser ikke energikrisen

Du kan få gratis strøm

– Ekstremt ambisiøst med AMS i 2013

Les mer om: