OFFSHORE

Rørende omtanke for miljøet

Anders J. Steensen
18. mars 2005 - 13:33

Hamburg/Friedrichskoog: Mittelplate-anlegget er spesielt. Det ligger midt i Waddensee, et vernet område med store mengder vade- og sjøfugl.

Området er grunt. Det består av sanddyner med store mengder mikroorganismer som er god mat for fuglene. Fra 1. mars til 1.juni skal RWE Dea legge to rør til Mittelplate-plattformen 7,5 kilometer ute i gruntvannsområdet.

Å legge de to rørene koster oppunder 450 millioner kroner inklusive rørene som er i super dupleks (høyverdig rustfritt stål). Det største røret på 10 tommer er til olje og gass, mens det minste røret på 6 tommer er til vann.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Normalt ville man gravd en grøft til rørene. Siden området er en nasjonalpark og en særlig beskyttet biologisk isotop, må RWE Dea bore hull som rørene trekkes igjennom.Spunter

Hvert av rørene er prefabrikkert i lengder fra 1,4 til 1,8 kilometer. RWE Dea skal bruke lektere som settes på havbunnen. Mellom to og to lektere spunter de en grøft hvor rørene sveises sammen.

Akkurat nå installerer de tolv lektere for seks sammensveisingspunkter. I hver grøft installerer de en hydraulisk bormaskin. Først borer de med et tynt bor, deretter trekker de et større verktøy for å bore ut riktig diameter før rørene trekkes gjennom. Mellom hvert av de seks forbindelsespunktene borer de ett hull for hvert av rørene.

Rørene dekkes med glassfiberarmert polyester for at de ikke skal skades under trekking. I hver grøft skal hvert av rørene sveises i tre sveiser. Årsaken er at de settes sammen med to endestykker som hver for seg sveises på rørendene, som deretter kan sveises sammen. Levetiden på røret er 50 år.Ingen temperaturpåvirkning

Den kompliserte prosessen skyldes at de tyske myndighetene ikke tillater at temperaturen på havbunnen endres eller påvirkes av væskestrømmen i røret. Mittelplate-plattformen er snarere en kunstig øy enn en plattform. Den skal produsere inntil 50.000 fat olje om dagen. Denne oljen holder rundt regnet 60 grader celsius når den pumpes inn i røret på Mittelplate.

Røret må legges så dypt at det ikke påvirker havbunnen. Myndighetene er bekymret for at en temperaturøkning kan påvirke mikroorganismene. Dr. Thomas Radwitz er ansvarlig for oljeutvinningen på Mittelplate. Han hevder at dette ikke skal innbære store ekstrakostnader. Utfordringen ligger i den korte perioden de får lov til å arbeide på havbunnen. – Dette er krevende logistikk. Vi bruker 22 fartøyer for å gjennomføre oppgraderingen av Mittelplate, sier han.Bedre transportløsning

RWE Dea gjennomfører prosjektet som en del i en større oppgradering av Tysklands største oljefelt. Reservoaret er på minimum 150 millioner tonn, hvorav RWE Dea håper å utvinne rundt 60 millioner tonn. Ved å bytte ut boreriggen på Mittelplate med en større rigg, kan de bore lengre horisontale brønner som kan bidra til å drenere feltet bedre. Reservoaret, som er av sandstein, ligger rundt en stor saltformasjon. Det er delt i flere soner og lag, og med nytt boreutstyr kan RWE Dea bore og drenere større deler av reservoaret.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Tidligere har de transportert oljen til land med små lektere som hver tar ca 1000 tonn. På grunn av det grunne farvannet og begrensningene knyttet til ferdsel i naturreservatet har det ikke vært mulig med mer enn fire transporter daglig. Når rørene er på plass skal kun personell og utstyr fraktes med båt.Øker produksjonen

Ombyggingen av Mittelplate skal være ferdig i september. Produksjonen blir helt utslippsfri til sjø. En gassturbin på øya produserer kraft til pumper og utstyr. Turbinanlegget har vært dimensjonert til å håndtere all assosiert gass fra oljeproduksjonen. Gassturbinen ga et kraftoverskudd som ble ført til land og matet inn i kraftnettet. Etter ombyggingen må øya få ekstra kraft fra land for å drive den nye, avanserte boreriggen fra Bennex.

RWE Dea oppgraderer samtidig et landanlegg som skal produsere selve oljen. Dette produksjonsanlegget er nyere enn den kunstige øya. RWE Dea har boret inntil 11 kilometer lange horisontale brønner fra land for å drenere de mest produktive delene av reservoaret fra land. Denne oljen har blitt produsert i et eget anlegg på land. Herfra er det ført gassledninger og oljeledninger til raffinerier og petrokjemiske anlegg i området.

Totalt investerer RWE Dea 150 millioner euro (1,25 milliarder kroner) i oppgraderingen. Mittelplate vil dekke rundt tre prosent av Tysklands oljebehov.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.