OFFSHORE

Rolls-Royce inspirert av spill

ÉN BOKS: Rune Volden har stor tro på en felles enhet for all styring. - Vi kan kople til det meste på Common Control Platform, sier han
ÉN BOKS: Rune Volden har stor tro på en felles enhet for all styring. - Vi kan kople til det meste på Common Control Platform, sier han
Anders J. Steensen
29. aug. 2005 - 08:11

Ålesund: Rolls-Royce Marine arbeider hardt med å få innpass i det lukrative markedet for manøvrering av avanserte fartøyer.

De siste årene har selskapet bygd opp kompetanse og investerer i å utvikle systemer for dynamisk posisjonering (DP) av både militære og sivile offshorefartøy. Blant annet er kystvaktskipet KV Harstad utstyrt med DP-system fra Rolls-Royce.

Nå utvikles en felles maskinvare for alle styresystemer. Heretter blir det programvaren som bestemmer hva som skal styres. Brukerne av systemet skal oppleve det like lett som å spille data.

– Gode DP-systemer hører nøye sammen med skipets øvrige dynamiske egenskaper, det være seg skrog, propulsjon, maskineri, baugtrustere og styresystemer. Siden Rolls-Royce leverer alle de vesentligste komponentene for skipene, har få andre så inngående kjennskap til responstider og virkningskurver på dette utstyret. Vi kan levere det som best henger sammen med våre øvrige leveranser, mener dr.ing. Rune Volden i Rolls-Royce Marine.Gjenbruk

Arbeidet med å forenkle kontrollen når det gjelder mann-maskin kommunikasjon og øvrige enheter om bord i skip, pågår for fullt.

– Vi ønsker å utvikle utstyret slik at det er så enkelt som mulig å installere og bruke. Samtidig må vi ta hensyn til gjenbruk av utrustning, sier Volden.

Han og hans kolleger utvikler nå en felles plattform, Common Control Platform (CCP) for utrustingen om bord på skip. Denne har felles maskinvare, felles brukergrensesnitt og felles type inn- og utganger. Programvaren og mengden med inn- og utganger bestemmer hvilken løsning utrustningen skal brukes til.Hareide design

Den felles kontrollplattformen innebærer også at selve manøverorganet blir likt, dvs. at den samme joysticken brukes til å kontrollere de forskjellige enhetene.

– Vi har arbeidet sammen med Hareide Designmill og Lillås Finmekaniske for å utforme manøverhendelen, slik at den blir logisk og enkel å operere, forteller utviklingsingeniør Tommy Skeide.

Selve joysticken ser ut til å være en suksess. En styring forlater hver uke produksjonen på Longvaa. Selve utviklingen skjer i Ålesund. I tillegg til offshorefartøy er denne også blitt installert om bord på moderne cruiseskip.

Foreløpig er DP-systemet tilsvarende klasse DP0, dvs. at skipet kan styres etter gitt kurs eller på posisjon. Systemet er ikke redundant, dvs. doblet for økt sikkerhet. Rolls-Royce arbeider med å få systemet utviklet slik at det kan gå i klasse DP2 og DP3, dvs. med redundans.

Beholder feltkabel

Rent teknisk baserer maskinvaren seg på standard protokoller, komponenter og inn- og utganger. Busstilknytningen er basert på CAN-bus 422, som er blitt standard for skipsutrustning.

I tillegg brukes galvanisk skille mellom felt og styresystem for å unngå transienter og farlige spenninger som kan ødelegge systemene.

– Fleksibilitet er et nøkkelord. Det betyr at utrustningen er enkel å kople til, ikke bare på nye skip, men også på eksisterende fartøyer. All tidligere kabling kan beholdes, understreker Volden.

Det er bare styreskapene som skiftes ut. Dermed kan systemet skiftes ut mens skipet er i fart. Nye forbindelser koples til eksisterende koplingsbokser og termineringslister uten å påvirke driften av skipet.Fra dataspill

Ergonomi og brukergrensesnitt er viktig for riktig bruk. Både ferje- og offshorerederier har i den senere tid opplevd at feilmanøvrering har medført kollisjoner og skader på både materiell og mennesker. – Det er vårt ansvar å forsøke å forhindre brukerfeil, sier Volden.

– Informasjon er naturlig gruppert, menyer er lett tilgjengelige, og vi spiller både på intuisjon og analytiske egenskaper hos brukeren. Vi har gjort en nøye prioritering av hva som skal vises, og når det skal vises. Dette har gitt et system som er enkelt å bruke, med noen få lett gjenkjennelige elementer som går igjen som et tema i systemet, forteller Skeide.

– Joysticken har funksjoner og knapper som brukerne kjenner igjen fra PC-en. Det grafiske brukergrensnittet er også gjenkjennbart, forteller Skeide.

Rolls-Royce tester og utvikler systemene i samarbeid med Høgskolen i Ålesund. Der har de en avansert simulator som kan koples opp til systemet. Dermed kan de se både på brukerens reaksjoner og få informasjon som kan nyttes til å forbedre produktene ytterligere.

Les mer om: