Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris "Årets trafikksikkerhetskommune" deles ut for niende året på rad. Prisen er på en million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Ved å hedre kommuner som har utmerket seg, ønsker vi å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til en økt innsats, sier samferdselsministeren i meldingen.

Les også

Begrunnelsen for valget av Rollag kommune

Rollag kommune driver et velfungerende, bredt og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid. Arbeidet er forankret på flere nivå både politisk og administrativt. Kommunen jobber systematisk med både holdningsskapende og fysiske tiltak, som gir overføringsverdi for andre. Rollag har vært godkjent som trafikksikker kommune siden 2016. I forbindelse med ny trafikksikkerhetsplan i 2019, ble den forrige planen evaluert med gode resultater. Det ble også her gjennomført en spørreundersøkelse med imponerende resultater. Dette viser at trafikksikkerhet prioriteres høyt og bidrar til tverrsektoriell tenking innenfor det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

Les også

Juryens vurderingskriterier

Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen syv forslag til kandidater. Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Trygg Trafikk og Statens havarikommisjon for transport. 

Kriteriene som juryen har vektet er følgende:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.
Les også

Tidligere vinnere

Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013, i 2014 gjekk prisen til Bodø kommune, i 2015 til Alta kommune, i 2016 til Ski kommune og i 2017 til Kvinesdal kommune. Fredrikstad kommune fikk prisen i 2018 mens Nord-Aurdal vant prisen i 2019.

Les også