OFFSHORE

Rocknes: Rederiet bør etterforskes

Anders J. Steensen
15. des. 2005 - 08:00

Bergen: Rolf Imstøl ble viste en kald skulder da han publiserte en strekt kritisk rapport om ulykken.

Teknisk Ukeblad har fått tilgang til Imstøls nye artikler og konklusjoner. Du kan lese dem i PDF-format her .

Avvist

Basert på sjøforklaringen, Sjøfartsdirektoratets rapport og andre offentlige opplysninger, laget Høgskolen i Bergen ved høgskolelektor Rolf Cato Imstøl høsten 2004 en rapport om Rocknes-forliset.

Imstøl underviser i Hydrostatikk ved Høgskolen i Bergen. Hans konklusjoner ble trukket kraftig i tvil av Jebsen-rederiet i Bergen. Høgskolens ledelse trakk rapporten tilbake fordi de ikke ville ha navnet sitt forbundet med den etter at Jebsen kom med sine anklager.

Høgskolelektor Rolf Imstøl fikk i stedet permisjon et halvt år for å studere forliset nærmere. Dette arbeidet endret ikke hans standpunkt. Han er fortsatt sterk kritisk til ballasteringen og rutinene om bord, samt hvilke rutiner selskapet har med å benytte riktige data for lastens egenvekt.

Rederiets rolle

Rocknes var overlastet og ustabil da den satte kursen for Emden i Tyskland den skjebnesvangre januardagen for snart to år siden.

– Skipet var sannsynligvis feillastet. Hadde lasten vært riktig trimmet, ville Rocknes ha ligget med stabil slagside med den skaden den var blitt påført ved grunnstøtingen. Men de data som var lagt inn i lastekalkulatoren og brukt om bord på skipet var ikke korrekte, sier Imstøl.

Han forklarer at lastekalkulatoren om bord viste at Rocknes hadde 660 tonn overlast ut over det som lastpapirene tilsa.

– Dette lå på toppen i lasterommene, i stedet for ballast i bunn. Skipets stabilitet ble dramatisk dårligere. Med de tallene som ble lagt inn i lastekalkulatoren, viste stabilitetsberegningene altfor høy stabilitet. Imstøl etterlyser hvilke rutiner operatør/skip hadde med hensyn til lastens spesifke tetthet.

Faglig uenighet

Sjøfartsdirektoratet konkluderte i sin rapport at Rocknes, hvis riktig lastet, sannsynligvis ville kantret, men ikke så fort. – I mine artikler slår jeg fast at kapteinen skulle klare å kontrollere den bagatellmessige skaden akterut. Følgelig ville ikke skipet kantret, sier Imstøl.

Mens Sjøfartsdirektoratet konkluderte med at dataene fra skipets lastekalkulator umulig kunne være korrekt og at intet annet tilsa at skipet var så overlastet, konkluderte Imstøls rapport med det motsatte. – I en brevveksling som fremprovoserte høgskolerapporten bekrefter og bagatelliserer sjøfartsdirektøren regnefeil i Sjøfartsdirektoratets rapport samtidig som han hevder at alternative beregninger er å betrakte som lek med tall, forteller Imstøl.Krever mer etterforskning

Til forskjell fra høgskolens opprinnelige rapport, legger Imstøl i de artiklene som nå offentliggjøres på www.tu.no særlig vekt på at man benyttet feil tetthet for lasten samt at man generelt hadde svært lite ballast om bord. Imstøl mener dette tyder på at skipet, bevisst eller ubevisst, systematisk har vært overlastet og at lasterapportene har gitt feilaktig stabilitetsinformasjon. Imstøl mener full etterforskning av operatørselskapet er påkrevd med hensyn til deres rutiner på dette punktet.I motsetning til Sjøfartsdirektoratet stilte høgskolerapporten meget kritiske spørsmål med hensyn til skipets nødballasteringssystem og vanlige ballastoperasjoner. Imstøl etterlyser grundig etterforskning på dette området.Bygget om

Rocknes er nå reparert og bygd om slik at den er sikrere enn tidligere. Med et nytt navn, Nordnes, frakter den igjen stein for dumping på Ormen Lange.

Det er lagt inn skott i ballasttankene, skipet er blitt halvannen meter bredere med påsveiste tanker i vannlinjen for å få større stabiltet og lastearrangementet på dekk er endret. I Sjøfartsdirektoratets rapport er det fremhevet at lastearrangementet på Eikefet, hvor Rocknes lastet stein og grus, i kombinasjon med lastearrangementet på dekk, gjorde det umulig å gjennomføre trimming av lasten i henhold til regelverket.

Imstøl stiller også spørsmål ved om de endringene som ble gjort ved siste ombygging hadde vært profitable ved første ombygging, gitt eiernes intensjon var å operere fartøyet i henhold til regelverket.

Lasten ble liggende med naturlig rasvinkel. Da skipet fikk slagside, forskjøv lasten seg og katastrofen var et faktum.

Teknisk Ukeblad har fått tilgang til Rof Imstøls artikler. Du kan lese dem i PDF-format her.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.