KRAFT

Risikostyringen i kraftnæringen får stryk av DNV GL

Tenker ikke proaktivt.

AUS spenningsoppgradering Froland kraftlinje
AUS spenningsoppgradering Froland kraftlinje Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
28. mars 2014 - 10:21

«En samlet vurdering av modenhet for risikostyring bekrefter at svært få aktører i kraftnæringen tenker proaktivt», slås det fast i en rapport fra DNV GL som ble presentert på Energi Norges vinterkonferanse i Berlin fredag morgen.

Rapporten, som er laget på oppdrag for Energi Norge, bygger blant annet på intervjuer med 27 toppledere i produksjons- og nettselskaper i Norge.

Manglende kultur

Studien viser at risikostyring i kraftnæringen i stor grad er fokusert på etterlevelse av forskrifter og lovpålagte krav.

Mange oppgir at etterlevelse av regulatoriske forhold tar tid og fokus vekk fra det å jobbe systematisk og fremoverrettet med risikostyring.

«Rapporteringen er ofte styrt av lovpålagte krav og er i mindre grad en proaktiv og selvpålagt tilnærming for å oppnå virksomhetens mål. Dette kan være tegn på manglende kultur for proaktiv HMS-tilnæring», heter det i rapporten.

Les også: Statnett har en skade i uka

Manglende eierstøtte

For mer enn 60 prosent av selskapene er risiko ikke et fast punkt på agendaen på ledermøtene.

Det vises til at ting kan tyde på «manglende støtte og forståelse for risikostyring hos styre og eiere».

«Bare ett av fire selskaper er helt enig i at de har all den informasjonen de trenger for å ha god risikostyring til enhver tid», ifølge rapporten.

Les også: – Fikk 60 kroner timen for å jobbe på Statnett-linje

Ekstraordinære tiltak

Antall hendelser innen HMS er ikke redusert innen kraftbransjen på samme måte som det har vært tilfelle innen luftfart, landbasert industri og olje- og gassindustrien.

«Dette kan bli en stor utfordring sett i lys av fremtidens forventede høye aktivitetsnivå», heter det i rapporten.

«Utviklingen i de totale skadetallene kan tyde på at ekstraordinære tiltak i en samlet kraftnæring er nødvendig for å endre næringens holdninger til sikkerhetskultur og HMS-styring», slås det videre fast.

Les også: Denne strømkabelen var nede i 103 dager siste halvår i fjor

De store er best

Ingen av de intervjuede lederne vurderer sin virksomhet som dårligere innen risikostsyring enn gjennomsnittet i næringen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

De store selskapene scorer jevnt over høyere enn de små.

– Det er ikke unormalt, men viser at de har en større grad av formalisering. Du må ha en formalisering i bunnen for å klare å få en sikkerhets- og risikokultur inn i ryggmargen, sa Vibeke Binz Vallevik i DNV GL da hun presenterte rapporten på Energi Norges vinterkonferanse i Berlin i fredag morgen.

Les også:

Nå måler Lyse installatørene med stoppeklokke

Nettselskapene mangler penger

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.