DOKTORGRADER

Risikostyring i kraftmarkeder

Arbeidet, som kan ha interesse for kraftmarkedsaktører og regulatorer, kan gi større innsikt i transmisjonsrisiko og signaler knyttet til investeringer i ny transmisjonskapasitet.

Etter liberaliseringen av kraftmarkedet i ulike regioner er det vokst fram et behov for risikostyringsverktøy for ulike aktører. I modne markeder hvor systemkapasitetene nåes, kan transmisjonsrisikoen bli større, og derfor kan behovet for risikostyringsverktøy også øke.

Kristiansen analyserer transmisjonsprising, transmisjonsrisiko, transmisjonsrisikostyringsverktøy, og incentiver for investeringer i ny transmisjonskapasitet. Arbeidet fokuserer spesielt på det nordøstamerikanske og nordiske kraftmarkedet, hvor det benyttes henholdsvis node- og områdeprising.

I Nordøst-Amerika benyttes finansielle transmisjonsrettigheter som en forsikring mot nodeprisforskjeller, mens det i Norden benyttes Contracts for Differences, som er en forsikring mot områdepris- og systemprisforskjellen.

Kristiansen finner at i snitt er konsumenter i det nordiske kraftmarkedet villige til å betale en risikopremie for å verne seg mot transmisjonsrisiko. Videre utvikler han en modell for å investere i ny transmisjonskapasitet i nodeprisingssystemer. Investoren får i dette tilfellet tildelt finansielle transmisjonsrettigheter tilsvarende den nye økonomiske kapasiteten han skaper, men må samtidig betale for eventuelle eksternaliteter som påføres andre aktører. Arbeidet analyserer også områdeprising i det norske kraftmarkedet og finner stor forskjell i prisingen om det benyttes en lastflytmodell som tar hensyn til tap eller ikke.

Avhandlingen har tittelen «Risk Management in Electricity Markets Emphasizing Transmission Congestion / Risikostyring i kraftmarkeder med vekt på flaskehalser i transmisjonsnettet». Arbeidet er utført ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU, med professor Ivar Wangensteen som hovedveileder og seniorforsker Birger Mo som medveileder. Deler av doktorgradsarbeidet er utført ved Harvard University. Det er finansiert av Norges forskningsråd.

Tarjei Kristiansen er cand.scient.(1995) fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også utdannelse fra Center for Business and Government, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Han er ansatt som konsulent ved Kema Consulting i Bonn.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.