PROSJEKTER

Riksvei 52 i Hemsedal skal rustes opp med ny gang- og sykkelvei

Dette blir en konkurranse med forhandlinger.

6. jan. 2022 - 13:09

Vegvesenet har lyst ut et oppdrag som handler om ny gang- og sykkelvei i Hemsedal, samt litt opprusting av riksvei 52 over fjellet.

Først og fremst skal det bygges ny gang- og sykkelvei fra Trøim til Holde bru. Parsellen er rundt 1800 meter lang og ligger parallelt med riksvei 52.

I starten og slutten av parsellen blir det sprengning av bergskjæringer. Mellom bergskjæringene er det morenemasser. Det er også noe landbruksjord.

Gang- og sykkelveien krysser to bekker, Finndøla og Haugsbekken. Her må det bygges nye bruer/kulverter. Drenering for landbruksområdene må ivaretas i anleggsfasen og skal reetableres. Flere stikkrenner må skiftes gjennom riksveien og forlenges gjennom den nye gang- og sykkelveien. Lavspent for Hemsedal kommune skal legges om på strekningen. Enkelte grunneiere skal få nye tilkomster til eiendommene.

Her skal det ikke foregå støyende og hindrende arbeider i skisesongen. Sprengning i skisesongen må tilpasses slik at det ikke er til hinder i for tilreisende til og fra skianlegget.

I oppdraget ligger også et par andre arbeider:

Ved bommen på Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Det skal også settes opp en overkjørbar trafikkdeler og belysning.

På fjellet, på strekningen fra Bjøberg til Vestland grense, skal det lages nærmere 4000 meter med fresegater. Disse gatene brukes til snøopplager. Det er i dag fresegater på Vestlandssiden.

Under arbeidene kan ikke riksvei 52 stenges mer enn ti minutter av gangen.

Oppdraget er beregnet å ta to år. Vegvesenet legger her opp til en konkurranse med forhandlinger, og skal plukke ut tre entreprenører som skal konkurrere om oppdraget.

Frist for å melde seg på er 18. februar.

Fellesprosjektet ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle utenfor Bergen er regjeringens nest mest kostbare NTP-lovnad så langt.
Les også

Dette er milliardprosjektene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.