RASSIKRING

Riksvei 5 skal sikres mot ras på tre steder mellom Førde og Florø 

Her trengs det fjellrensk og fanggjerder.

Området ved Grov fra Vegvesenets notat. Raset fra januar 2021 er markert. Omtrentlig område for rensk og linja for fanggjerdet er vist i figuren.
Området ved Grov fra Vegvesenets notat. Raset fra januar 2021 er markert. Omtrentlig område for rensk og linja for fanggjerdet er vist i figuren. Foto: J. Tveit/Statens vegvesen
30. juni 2021 - 12:29

Statens vegvesen skal utføre skredsikringsarbeid på tre steder på riksvei 5 mellom Førde og Florø. Område 1 og 2 ligger i Kinn kommune i området ved Leversundet. Område 3 ligger i Sunnfjord kommune, i nordvestlig ende av Bjørnsnestunnelen.

Vegvesenet har utarbeidet egne notater for hva som bør gjøres, men en del av tiltakene kan først bestemmes i detalj når arbeidet er i gang ute i terrenget. 

Arbeidene dreier seg generelt om fjellrensk, skogrydding og oppsetting av sikringsmateriell. Arbeidsvarsling og plan for gjennomføring er en viktig del av arbeidene.

Området ved Bjørnsnestunnelen vest. <i>Foto:  J. Tveit/Statens vegvesen</i>
Området ved Bjørnsnestunnelen vest. Foto:  J. Tveit/Statens vegvesen

Ved Bjørnsnestunnelen bør det gjennomføres inspeksjon og rensk av hele området over forskjæringen. Det er gjort noen tiltak etter skred i 2017, men det er observert flere potensielt ustabile partier der det må påregnes både rensk og bolting. Det bør også settes opp et fanggjerde over forskjæringen for å hindre nye nedfall i å nå veien. Endelig plassering av fanggjerdet avklares i samråd mellom entreprenør og byggherre.

Ved Grov løsnet det ras i januar 2021. Her bør det monteres fanggjerde noe over toppen av skjæringen for å hindre nedfall i veien. Sideterrenget er bratt, og svaberget ned mot veien gjør at fart og energi på steinspranget holder seg helt til det havner i veien. Det er trolig behov for omkring 150 meter fanggjerde, og endelig plassering må stikkes ut på stedet i samråd mellom entreprenør og byggherre.

Også ved Leversund er sideterrenget bratt, og det er observert flere ustabile partier i en
eksponert berghammer. Her trengs det kontroll, rensk og trolig noe bolting før
arbeid med fanggjerdet kan starte. Etter rensken bør det det monteres fanggjerde i sideterrenget til veien. Vegvesenets notat anbefaler en omtrentlig plassering, men også her er det viktig at utstikking og oppmåling skjer i samråd mellom entreprenør og byggherre. Fanggjerdet vil trolig bli mellom 270 og 300 meter langt.

Sluttdato for oppdraget er satt til 1. april 2022.

Tilbudskonferanse skjer på Teams 7. juni, og frist for å gi tilbud er 27. august.
 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.