KOFA

Riksvei 4: Peab mener konkurransen skulle vært avlyst og har klaget inn Vegvesenet til Kofa

Vegvesenet skal ha brutt anskaffelsesregelverket i konkurransen om riksvei 4 Sandvoll-Amundrud, mener Peab Anlegg.

Prosjektleder Odd Johansen og Statens vegvesen må nå ta stilling til en klage til Kofa fra Peab Anlegg.
Prosjektleder Odd Johansen og Statens vegvesen må nå ta stilling til en klage til Kofa fra Peab Anlegg. Foto: Statens vegvesen
6. des. 2021 - 05:56

Det er blant annet fordi konkurransegrunnlaget manglet relativ vekt av underkriterier. Evalueringen var derved i strid med prinsippet om forutberegnelighet, mener Peab Anlegg, slik det framstår i Kofas korte sammendrag.

1. november signerte Vegvesenet kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør om kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud, og anleggsarbeidet på den nye forbikjøringsstrekningen i Gran kunne dermed starte i midten av måneden.

I mai i år var Peab Anlegg en av de tre entreprenørene som ble prekvalifisert for å forhandle om denne kontrakten. Konkurransesummene kan du lese om her.

Peab Anlegg fikk ikke oppdraget, og har klaget inn saken til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Klagen er registrert innkommet hos Kofa 23. november i år.

Bakgrunnen for klagen er paragraf 4 i lov om offentlige anskaffelser. Den handler om grunnleggende prinsipper, og lyder slik: «Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.»

Kofas sammendrag av den innkomne klagen fra Peab Anlegg: «Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forutgående prekvalifisering for utbygging og breddeutvidelse av Rv 4 mellom Sandvoll og Amundrud. Klager anfører at innklagede har brutt anskaffesesregelverket ved at konkurransegrunnlaget manglet relativ vekt av underkriterier, og at evalueringen var i strid med prinsippet om forutberegnelighet. Videre anfører klager at innklagede har brutt begrunnelsesplikten. Klager anfører også at innklagede inngikk kontrakt til tross for at konkurransen hadde feil som medførte avlysningsplikt. Klager ber derfor klagenemnda uttale seg om vilkårene for erstatning for den negative kontraktsinteresse oppfylt.»

Freyr Battery krever å beholde strømtilgangen  i Mo i Rana, selv om gigafabrikken er satt på vent.
Les også

Freyr går til sak for å beholde strømmen: – Statnett har vært i sin fulle rett til å ha kriterier

Veidekke mot Vestfold og Telemark fylke

Og vi kan samtidig ta med et par andre saker som er kommet inn til Kofa i det siste. 

24. november registrerte Kofa mottaket av en klage fra Veidekke Industri, som har klaget inn Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det handler om en driftskontrakt, uten at det er nærmere angitt hvilken. Dette fylket har lyst ut og tildelt tre ordinære driftskontrakter og tre såkalte grønt-kontrakter i år, og Veidekke har gitt pristilbud på samtlige kontrakter, uten å ha blitt tildelt noen av dem.

Ifølge Kofas korte sammendrag handler klagen om dette: «Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av drifts- og vedlikeholdsoppgaver for en del av veinettet i fylket. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å innhente forpliktelseserklæringer og ESPD-skjemaer fra underleverandører i strid med forskriften § 23-5.»

Den aktuelle paragrafen i forskriften om offentlige anskaffelser ser slik ut:

«(1) Oppdragsgiveren kan skriftlig be leverandørene ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler.

(2) En ettersending, supplering, avklaring eller utfylling etter første ledd skal ikke medføre at tilbudet forbedres.»

(Illustrasjonsfoto. Kjøretøyet og veistrekningen har ingen tilknytning til saken.)
Les også

Gikk glipp av oppdrag til 249 millioner på grunn av feilprising

AF Decom mot Vestland fylke

Og den 22. november noterte Kofa at det hadde kommet en klage fra AF Decom rettet mot Vestlandfylke.

Det gjaldt en tildelingsevaluering i en konkurranse om rammeavtale for innleie av såkalt eksplosivhund.

Kofas korte sammendrag av denne klagen: «Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtale for innleie av eksplosivhund. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene i konkurransen. Nærmere bestemt har innklagede anvendt feil beregningsmetode for tildelingskriteriene. Subsidiært anfører klager at innklagede har gått utenfor de lovlige rammene for skjønnsutøvelsen ved evalueringen av innkomne tilbud.»

Kofas behandlingstid for en sak kan forøvrig som oftest beregnes til å ta noen måneder.

Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.