PROSJEKTER

Riksvei 3: Statens ankesak mot Rambøll skal opp i lagmannsretten

Konsulentselskapet ble langt på vei frikjent i tingretten, men må svare for seg igjen.

Fra arbeidene på riksvei 3 Gita bru-Skjærodden i Åmot kommune våren 2014.
Fra arbeidene på riksvei 3 Gita bru-Skjærodden i Åmot kommune våren 2014. Foto: Bjørn Olav Amundsen
21. aug. 2019 - 05:00

I tingretten ble Vegvesenet og staten tilkjent 1,5 millioner i erstatning fra Rambøll og forsikringsselskapet Zürich. Men staten anket til lagmannsretten.

Bakgrunnen er denne: Rambøll Norge skulle prosjektere og AF Gruppen skulle bygge ny riksvei 3 forbi Åsta bru fra høsten 2012. AF hadde fått kontrakten for snaue 207 millioner kroner.

Stedet er Åmot kommune i Hedmark, og strekningen ligger sør for tettstedet Rena.

Veiprosjektet hadde formelt navnet "«Riksvei 3 Gita Bru-Skjærodden», og innebar blant annet omlegging av Åsta bru. Statens vegvesen signerte kontrakt med Rambøll om planlegging og prosjektering i november 2010. Konsulentfirmaet skulle bli ferdige i begynnelsen av mai året etter.

Det ble de, og entreprenør AF satte i gang.

Så gikk det litt skeis på et par punkter.

Staten måtte betale

En omkjøringsvei ble mye mer omfattende enn det prosjekteringen tilsa. Og spørsmålene dukket opp: Var det en tabbe i prosjekteringen? Hadde AF satt taktiske priser på deler av arbeidet fordi firmaet la merke til denne tabben? Og hvem skulle betale for den eventuelle tabben?

Dessuten dukket det opp en kjedelig sak til: En stikkrenne var prosjektert med en diameter på halvparten av den steinsatte renna den skulle erstatte.

AF Gruppen og Vegvesenet har deretter hatt sine diskusjoner om oppgjøret for dette prosjektet. Det ble ikke rettssak av det, men det var vel ikke så langt fra heller.

AF krevde i utgangspunktet 104 millioner kroner fra Vegvesenet. Saken ble avgjort etter rettsmekling, og rettsforlik ble inngått høsten 2017. Partene ble enige om at staten skulle betale 26,5 millioner kroner. Kravet vedrørende stikkrenna var en del av saken. Under henvisning til taushetsplikten vil imidlertid ikke staten opplyse hva som ble det endelige resultatet av forhandlingene om dette.

Dernest har Vegvesenet gått til et slags regresskrav mot Rambøll i denne saken. Tvisten mellom Rambøll og Vegvesenet (formelt: Staten ved Samferdselsdepartementet) ble behandlet i Sør-Østerdal tingrett høsten 2018, og nå er den anket.

Feil dimensjon på stikkrenne

I Sør-Østerdal tingrett mente staten at Rambøll hadde gjort to prosjekteringsfeil.

For det første: En feilberegnet omkjøringsvei.

Her var mengden angitt til 1000 kvadratmeter. Statens vegvesen la til grunn at Rambøll enten har gjort en grov regnefeil, eller ført feil enhet, slik at enheten skulle vært løpemeter. Ifølge AF var den reelle omkjøringsveien på om lag 15.000 kvadratmeter.

Statens vegvesen mente at de var påført et tap i størrelsesorden 5-6 millioner kroner etter tapsbegrensende tiltak.

Prosjekteringsfeil nummer to: Dimensjonering av stikkrenne.

Den er prosjektert med diameter 800 millimeter. Vegvesenet mente den burde vært prosjektert større, da den erstatter en steinsatt renne med diameter på over 1600 millimeter.

Rambøll erkjente at det var en prosjekteringsfeil for stikkrenna, men mente at det ikke medførte ekstra kostnader for Vegvesenet.

I tingretten krevde staten sju millioner kroner fra Rambøll og forsikringsselskapet Zürich. Rambøll og Zürich påsto seg frifunnet.

I kravet om feilprosjektering av omkjøringsveiene mente Sør-Østerdal tingrett at det var gjort feil, men at reklamasjonsfristen ikke var overholdt, og at kravet dermed var tapt for statens vedkommende.

Tingretten fant at staten hadde rett på drøye 1,5 millioner i erstatning for prosjekteringsfeilen av stikkrenna. Fordelt med 500.000 kroner i egenandel for Rambøll og resten fordelt på Rambøll og forsikringsselskapet solidarisk.

Rambøll vant dermed helt fram på en kravpost, og delvis på en annen. Resultat: Retten fant det rimelig at Rambøll og Zürich ble tilkjent sakskostnader på 287.500 kroner (etter å ha redusert advokatenes krav en del).

Vil fortsatt ha seks millioner kroner

Men saken er nå anket av staten til lagmannsretten, og staten krever fortsatt seks millioner kroner. Kravet er ikke foreldet, mener staten.

Rambøll og Zürich mener at tingretten korrekt har lagt til grunn at statens erstatningskrav generelt er bortfalt som for sent reklamert. Når det gjelder stikkrenna mener firmaene at tingrettens dom er korrekt.

Saken kommer opp i Eidsivating lagmannsrett 28. august, og det er satt av tre dager til behandlingen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.