Park & Anlegg leverte det laveste tilbudet, som var på 80,5 millioner kroner eks. mva. De øvrige tilbudene varierte mellom 96,5 og 101,3 millioner kroner.

Les også

Signerte kontrakten digitalt

Direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo var fornøyd da han signerte kontrakten på Teams sammen med daglig leder i Park & Anlegg, Lars Erik Sundell, skriver Vegvesenet i en melding.

– Park & Anlegg er en kjent entreprenør for Statens vegvesen, som vi har hatt flere prosjekter sammen med tidligere. De er en entreprenør med god lokalkunnskap, noe som kommer godt med i dette byggeprosjektet, sa Laksforsmo. 

Daglig leder Lars Erik Sundell var også svært fornøyd med kontrakten: – Statens vegvesen er en viktig kunde for oss. Vi har erfaring fra tilsvarende prosjekter og kan levere, både når det gjelder grunnarbeider og bygging. I tillegg ligger Årum bru rett ved kontoret vårt, så det hadde vært ille å se ut av vinduet og se en annen entreprenør gjøre jobben.

Til stede på signeringsmøtet var også prosjektleder i Park & Anlegg, Vegard Johansen, Vegvesenets prosjektleder Edgar Barsjø og byggeleder Lars Frode Christiansen.

Les også

Byggearbeidene starter i februar

I februar starter arbeidet med å bygge anleggsveier inn til Årum bru og midlertidige rundkjøringer mellom avkjøringsrampe syd og påkjøringsrampe nord og på riksvei 22 i vest, skriver Vegvesenet i meldingen. 

Det etableres et riggområde like sør for Park & Ride-anlegget på Årum. Park & Ride vil bli stengt i anleggsperioden. Når anleggsarbeidet er ferdig, skal det bygges et nytt Park & Ride med økt parkeringskapasitet.

I mars begynner også arbeidet ved Gråvollen undergang, og skoleveien legges om via Sundløkkavegen når Gråvollen stenges.

Les også

Enklere reisehverdag

Riksvei 22 er en viktig forbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad, og utbyggingen vil bedre framkommeligheten for bussene mellom de to byene. I tillegg får gående og syklende en ny og kortere trasé, som både skolebarn og de som skal til idrettsanlegget på Årum kan nyte godt av.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

Den nye brua ved Årum går over E6, og effekten for trafikksikkerheten på Norges viktigste veiforbindelse mot utlandet er stor. I dag er det et problem at køen fra riksvei 22 forplanter seg ned til E6, slik at farlige situasjoner oppstår. Den nye brua skal være ferdig sommeren 2022. Da blir hverdagen tryggere for alle trafikantene.

Les også