F-35

Riksrevisjonen refser Forsvaret: Klarer ikke sjekke kostnadene for F-35

Her vinker Thomas «Timber» Harlem til de fremmøtte etter landing på Ørlandet forrige uke. Nå får Forsvarsmateriell kritikk for regnskapsføringen for blant annet kampflyene.
Her vinker Thomas «Timber» Harlem til de fremmøtte etter landing på Ørlandet forrige uke. Nå får Forsvarsmateriell kritikk for regnskapsføringen for blant annet kampflyene. Bilde: Eirik Urke

Regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikke vil være i stand til å avlegge selvstendige, reviderbare regnskaper, uten behov for unntak, før 2018, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forsvaret og Forsvarsmateriell, som ble skilt ut som egen virksomhet fra 1. januar i fjor, har fått unntak fra reglene for statlig regnskapsføring i en overgangsperiode. Riksrevisjonen opplyser at bruken av midlene i de to etatene er korrekt rapportert i statsregnskapet, men at de ikke kan uttale seg om regnskapene fordi det er usikkerhet og mangler ved dem.

Forsvarsmateriell har blant annet ansvar for anskaffelsen av de nye F-35-kampflyene.

– På grunn av manglende internkontroll har det ikke vært mulig å bekrefte anskaffelseskostnaden for F-35 i Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap, skriver Riksrevisjonen.

Det er dessuten avdekket feil ved verdsettelsen av flyene i årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell, heter det.

Funnene kom fram da Riksrevisjonen la fram sin årlige gjennomgang av departementene og etatene tirsdag.

Ikke kontroll på utbetalingene

Forsvaret og Forsvarsmateriell hadde til sammen et budsjett på 43,1 milliarder kroner i fjor. Riksrevisjonen påpeker at dette er virksomheter av stor økonomisk vesentlighet, og at kampflykjøpene er av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning.

Ekspedisjonssjef Tor Digranes understreker at kontraktsbeløpet er kjent og sier det er kontroll på kontantstrømmene.

– Men vi ser ikke hvor mye som er utbetalt i 2016. Forsvarsmateriell mangler rutiner for å kontrollere disse utbetalingene, sier han.

Han viser til at systemet for å handle forsvarsmateriell fra USA er spesielt. Norske myndigheter plasserer penger på en konto hvor leverandøren har trekkrettigheter, forteller han.

– Vi må vite til enhver tid hva som er betalt, påpeker han, og føyer til at Forsvarsmateriell er i ferd med å etablere nye rutiner.

Forsvaret får også kritikk for ikke å ha fakturert Justis- og beredskapsdepartementet for momskostnadene i forbindelse med redningshelikoptertjenesten. Forsvaret opplyser at dette utgjør 170 millioner kroner.

– Drepende kritikk

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete kaller kritikken drepende og sier det er uakseptabelt at Forsvarsmateriell ikke er i stand til å levere regnskap etter Stortingets vilkår.

– Jeg forventer at statsråden kan gjøre rede for regnskapet til Forsvarsmateriell og Forsvaret overfor Stortinget slik at både Stortinget og samfunnet ellers kan være trygge på at midlene er brukt korrekt, sier Navarsete.

Også SVs Audun Lysbakken er bekymret og krever at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen rydder opp.

– Forsvarsdepartementet har vært svært tilbakeholdne med opplysninger om økonomiske forhold, både i forbindelse med kampflykjøpet, behandling av langtidsplanen og de årlige forsvarsbudsjettene. Det er en demokratisk utfordring at vi ikke har ordentlig innsikt i viktige forhold rundt Forsvarets økonomi, sier Lysbakken.

Forsvarsdepartementet sier i sitt svar til Riksrevisjonen at det var nødvendig med noen unntak fra økonomiregelverket i en overgangsperiode, men at Forsvaret har fått i oppdrag å legge til rette for at etatene skal være i stand til å avlegge selvstendige reviderbare regnskaper, uten unntak, fra og med neste år.