KLIMA

Riksrevisjonen med alvorlig kritikk: Norge er ikke godt nok rustet for klimaendringer

Myndighetene har ikke god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover, noe som kan gå utover folks sikkerhet, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er langt fra fornøyd med myndighetenes arbeid med klimatilpasning.
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er langt fra fornøyd med myndighetenes arbeid med klimatilpasning. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
3. mars 2022 - 12:42

I en tilsynsrapport med arbeidet med klimatilpasning retter Riksrevisjonen sterk kritikk mot myndighetene. De sier konsekvensene av den manglende kunnskapen kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger som skal sikres og at det bygges nye boliger i utsatte områdre.

– Dette er alvorlig, og det kan gå ut over folks sikkerhet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han mener heller ikke den eksisterende bebyggelsen og infrastrukturen i Norge er godt nok kartlagt.

I dag ligger rundt 191.000 bygninger innenfor kartlagte fareområder for flom, skred, kvikkleireskred og stormflo. Med klimaendringene kan dette antallet øke betydelig. Eksempelvis kan det i noen fylker være opptil 50 prosent flere bygninger som blir utsatt for flom fram mot år 2100.

I en spørreundersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført blant norske kommuner, svarte under halvparten at de har vurdert faren for naturhendelser og sårbarheten til bebyggelse og infrastruktur på lengre sikt enn tolv år. Kun 38 prosent av kommunene hadde belyst hvordan klimaet vil påvirke faren for naturhendelser om 50 år eller mer i sine arealplaner.

Heller ikke statlige myndigheter har god nok oversikt, mener Riksrevisjonen. NVE har det nasjonale ansvaret for å utarbeide kart som viser fareområder for flom og skred, men de fleste av disse kartene er bare laget for dagens klima.

Beregninger professor Steinar Nordli ved NTNU har gjort som medlem av Gjerdrumkommisjonen kan føre til at nye kartleggingsmetoder som avdekker farlig erosjon kan bli innført.
Les også

Gjerdrumskredet utløser nye teknikker for å avdekke skredfare

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.