Gjerdrumskredet utløser nye teknikker for å avdekke skredfare

Sammenligning av historiske høydedata kan gi et bilde på hvor omfattende erosjonen er i et skredfarlig område. Laserskanning er nøkkelen.

Gjerdrumskredet utløser nye teknikker for å avdekke skredfare
Beregninger professor Steinar Nordli ved NTNU har gjort som medlem av Gjerdrumkommisjonen kan føre til at nye kartleggingsmetoder som avdekker farlig erosjon kan bli innført. Foto: Joachim Seehusen

Etter at Gjerdrumkommisjonen fant at årsakene til skredet var en kombinasjon av erosjon i Tistilbekken og en bratt skråning med lav stabilitet, er fagmiljøene allerede i gang med å diskutere om nye kartleggingsmetoder skal tas i bruk.