KVIKKLEIRE

Gjerdrumskredet utløser nye teknikker for å avdekke skredfare

Sammenligning av historiske høydedata kan gi et bilde på hvor omfattende erosjonen er i et skredfarlig område. Laserskanning er nøkkelen.

Beregninger professor Steinar Nordli ved NTNU har gjort som medlem av Gjerdrumkommisjonen kan føre til at nye kartleggingsmetoder som avdekker farlig erosjon kan bli innført.
Beregninger professor Steinar Nordli ved NTNU har gjort som medlem av Gjerdrumkommisjonen kan føre til at nye kartleggingsmetoder som avdekker farlig erosjon kan bli innført. Foto: Joachim Seehusen

Etter at Gjerdrumkommisjonen fant at årsakene til skredet var en kombinasjon av erosjon i Tistilbekken og en bratt skråning med lav stabilitet, er fagmiljøene allerede i gang med å diskutere om nye kartleggingsmetoder skal tas i bruk.

Les mer om: