Riggulykke ikke oppklart

Riggulykke ikke oppklart
53 personer omkom da oljeriggen Kolskaia forliste 18. desember 2011. Bilde: AFP / Arktimor Neftegaz Razvedk

Kolskoya

 • Eier: Arktikmorneftegazrazvedka
 • Design: Gusto Engineering BV Schiedam
 • Type: Trekantet jack up (oppjekkbar)
 • Verft: Rauma Repola, Finland
 • Byggeår: 1985
 • Klasse: DNV og Russian Register of Shipping fram til april 2011 – deretter kun russisk
 • Boligdel: 102 personer
 • Maks vanndyp: 100 meter – normal operasjonsdyp: 49 meter
 • Maks borelengde: 6,5 km
 • Deler av boreutstyret (top drive) var levert av Maritime Hydraulics i Kristiansand, nå en del av Aker Solutions.
 • Fire dieselmotorer levert av Wärtsilä, hver på 1.435 hk. Nødgenerator er levert av Caterpillar og var på 900 hk.
 • Elektrisk drevne ankervinsjer, 4 stk.

Riggen er eid og drevet av det russiske selskapet Arktikmorneftegazrazvedka ble dannet i 1979 for å utforske og utvinne olje- og gassfelt i arktiske områder. Første kommersielt drevne felt ble åpnet i 1987. Selskapet har 25 fartøy og rigger, deriblant to jack up-rigger, Kolskoya og Murmanskaya.

Jack-up-riggen kantret og sank under slep fra Kamtsjatka, nord for Sakhalin. Det var storm og iskaldt da riggen sank i løpet av 20 minutter.

Det var 67 personer om bord. 14 ble reddet opp i live, mens de øvrige 53 omkom. Ulykken er den verste enkeltulykke som har rammet russisk olje- og gassindustri.

Ulykken blir gransket av russiske myndigheter og selskapet som eide riggen, Arktikmorneftegazrazvedka (AMNGR).

ARKTISKE FORHOLD: Riggen sank ca. 200 kilometer øst for Sakhalin. Øya ligger rett nord for Japan. Russland bygger ut oljelfet utenfor Sakhalin og enda lenger nord, ved byen Magadan, der riggen skal ha vært på oppdrag. Det er is 7-8 måneder av året i dette området. Riggen ble tauet av slepebåt og en isbryter.
Tre mulige årsaker ARKTISKE FORHOLD: Riggen sank ca. 200 kilometer øst for Sakhalin. Øya ligger rett nord for Japan. Russland bygger ut oljelfet utenfor Sakhalin og enda lenger nord, ved byen Magadan, der riggen skal ha vært på oppdrag. Det er is 7-8 måneder av året i dette området. Riggen ble tauet av slepebåt og en isbryter. Wiki Commons

Tre mulige årsaker

Ifølge russiske medier skal en av etterforskerne for de regionale granskingsmyndigheter peke på tre mulige årsaker: Brudd på seilingsregler, riggens tekniske tilstand og været.

Professor Ove Tobias Gudmestad ved Universitet i Stavanger sier på generelt grunnlag at jack-up-rigger er vanskelige å taue.

Skroget er som en stor kasse og med beina jekket helt opp, er stabiliteten redusert. Slepet blir veldig følsomt for bølgeperiode og egenfrekvens i riggen.

– Det er kjent at slike rigger er ekstremt vanskelige å taue i dårlig vær. Med beina høyt oppe og fare for ising, vil det svekke stabiliteten ytterligere, sier Gudmestad til Teknisk Ukeblad.Skulle hakke is

Det var full storm da riggen kantret. Oljeselskapet som eier riggen får kritikk for å ha beholdt hele mannskapet om bord, både boremannskap og maritimt mannskap. Normalt skulle kun de som har med selve forflytningen vært om bord.

AMNGR innrømmer at de lot hele besetningen være om bord, men at det ble gjort for å kunne håndtere nedisingsproblemer. Det var ned mot 20 minusgrader. Gudmestad stiller seg undrende til manuell ishakking under slike værforhold.

To klasser

Kolskoya, en trelegget rigg på 70 x 70 x 70 meter, ble bygget i 1985 ved Rauma Repola i Finland. Konstruksjonen er designet av nederlandske Gusto Engineering BV Schiedam og bygget etter DNV-klasse for denne riggtypen.

– Riggen hadde såkalt dual class, det vil si delt klasse, fram til april i fjor, opplyser kommunikasjonsdirektør Aage Enghaug i Det Norske Veritas til Teknisk Ukeblad. I april i fjor overtok det russiske organet Russian Maritime Register of Shipping klasseansvaret.

Les også: Ulykkesrigg med DNV-klasse

Dårlige sjøegenskaper

Dekket til riggen er bygget som et skrog, som er 8,8 meter dypt. Under forflytning flyter skroget, med beina jekket opp. Riggen er bygget for boreoperasjoner ned mot maksimalt 100 meters vanndyp.

Det betyr at riggbeina og boretårn stikker høyt opp under slepeoperasjoner. I russiske medier ble det antydet at ising på riggbeina kan ha gjort installasjonen svært ustabil.

DNV kan ikke opplyse hvilke begrensninger som gjelder for tauing av riggen ut fra værforhold.

– Vi har ikke vært involvert i slike maritime operasjoner. Det er riggeier og slepeoperatør som foretar slike vurderinger, sier Enghaug.

TUNGLØFT: Når oppjekkbare rigger som Kolskaya skal flyttes over lange avstander, benyttes tungløftskip som her, et Dyvi-skip.
Klare taueregler TUNGLØFT: Når oppjekkbare rigger som Kolskaya skal flyttes over lange avstander, benyttes tungløftskip som her, et Dyvi-skip. Arktikmorneftegazrazvedka

Klare taueregler

Den oppjekkbare riggen ble tauet av isbryteren Magadan og taubåten Neftegaz-55 da ulykken inntraff 200 kilometer øst for Sakhalin-øya. Havdypet der er ca. 1.000 meter. Riggen kom fra boreoppdrag for Gazprom utenfor halvøya Kamtsjatka og var på vei til boring i Kinahavet.

SeaDrill har søsterriggen Sakhalinskaya, som nå heter West Janus, i sin flåte samt en rekke andre treleggede jackup-rigger. Flere av dem er designet av Gusto Engineering BV. SeaDrill vil ikke uttale seg om ulykken, men opplyser at de har strenge regler og krav til vær for tauing av slike rigger.

Endret stabilitet

Andre eksperter TU har vært i kontakt med opplyser at kortere forflytninger utføres som godt planlagte operasjoner innenfor definerte værvindu. Dersom uvær skulle bygge seg opp mens en jack-up rigg er under slep, kan det være kritisk da den vil ligge tungt i sjøen og få mye vann innover dekk.

Det kan også være problemer for slepebåter å holde en jack-up rigg i posisjon dersom den slepes i grov sjø og mye vind.

Dersom det oppstår skader på for eksempel lufterør, ventilasjon, vanntette dører eller lignende i dårlig vær, kan det medføre at vann trenger inn i riggen. Det vil i sin tur føre til dårligere stabilitet og økt fare for kantring. Nedising, slik det er fare for under så storm og arktisk kulde, kan også påvirke stabiliteten.Norsk boring

Riggen er eid og drevet av det russiske selskapet Arktikmorneftegazrazvedka. Riggen kunne bore ned til 21.325 fot, det vil si 6,5 kilometer. Riggen er 70 meter bred og 80 meter lang, inklusive helikopterdekk. Skroget er 8,8 meter dypt.

Ifølge Stavanger Aftenblad har Kolskoya foretatt mange boreoperasjoner på norsk og britisk sokkel. Avisa skriver at riggen i fjor vår ble flyttet fra Murmansk i nord til Magadan, nord for Sakhalin øst i Russland. Turen gikk via Kapp det gode håp i Sør-Afrika på et tungløftskip.

Les mer om: