Filtralite

Renser kjemikalier, tungmetaller og mikroplast med Leca-kuler

Laboratorietestene er oppløftende. Nå flyttes forskningen til Sintef og NTNU over i storskalatester på Sola flyplass og på E6 ved Sandnes.

Avising av fly på Gardermoen.
Avising av fly på Gardermoen. (Tore Stensvold)

Laboratorietestene er oppløftende. Nå flyttes forskningen til Sintef og NTNU over i storskalatester på Sola flyplass og på E6 ved Sandnes.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Sintef leder forskningen på det som viser seg å være lovende filterteknologi for å rense avisingsvæske, glykol, ved rullebaner på flyplasser.

Overflødig glykol som renner av når fly avises om vinteren, samles opp og går gjennom et cirka 20 cm tykt filterbasseng, basert på et Leca-produkt.

Filteret tilsettes bakterier som spiser opp kjemikaliene og omdanner dem til biomasse.

Filteret fungerer svært godt så lenge det ikke blir helt så tilsmusset at det tettes (clogged), ifølge seniorforsker Kama Azrague ved Sintef Byggforsk, avdeling for infrastruktur.

- Dersom det skjer, kan vi behandle filteret med varme og gjenvinne kulene, som gjenopptar sin funksjon, sier Azrague til TU.

Porøs kjerne

Sintefs forskningsmagasin Gemini skriver at filteret er basert på såkalt filterseng-teknologi. Løsningen inneholder et filtreringssystem med en seng av Filtralite, et spesialprodukt for vann- og avløpsrensing produsert av Leca.

Ifølge forskerne er fordelen med denne løsningen at det har en stor og fuktig overflate med en porøs kjerne som er et meget godt habitat for mikroorganismer som fjerner kjemikalier brukt under avising av fly.

Basert på resultatene så langt, har de funnet ut at filteret blir mest effektivt med et lag på cirka 20 centimeter.

Azrague sier til TU at forsøk viser at filteret også er egnet for overflatevann, for eksempel fra veier. Veistøvpartikler binder gjerne opp tungmetaller og mikroplast. Dette kan også fjernes med filteret.

Testenheten monteres i laboaratoriet. NTNU-student Hanna Kristine Lindseth (t.v), Gema Raspati (øverst) og Kamal Azrague. Foto: Sintef

- Når filteret er fullt, må det renses og det som kan gjenvinnes, tas ut. Eventuelt må farlige stoffer deponeres på godkjent sted, sier Azrague.

Trinn for trinn

Han sier at det krever mer forskning og testing for å verifisere at filterteknologien vil fungere like godt på overflatevann.

- Vi må ta dette steg for steg. Vi begynte med avisingsvæske og biofilter for organisk materiale. Overflatevann fra veier og byområder inneholder mye som ikke er organisk nedbrytbart. Det stiller andre krav til filterteknologien, påpeker Azrague.

Til Sintef-magasinet Gemini sier han at Sintef på laben testet filteret med prøver av overvann fra Værnes flyplass.

- Overvannet inneholdt kjemikalier og sedimenter. Filtermediet fungerte godt, men vi så at det var nødvendig å tilsette noen næringsstoffer for å forbedre den biologiske aktiviteten slik at renseprosessen blir mer effektiv, sier Azrague til Gemini.

Team på tvers

Han står bak forsøkene i samarbeid med kollega Gema Raspati og NTNU-professor Tone Merete Muthanna og student Hanna Kristine Haug Lindseth.

Nå er filteret, som opprinnelig brukes til vannrensing, modifisert og testet, og til vinteren skal det prøves ut på Sola flyplass ved Stavanger.

Forskningsprosjektet er en del av Klima 2050, der Sintef og NTNU jobber med utfordringer knyttet til økte klimaforandringer på flyplasser sammen med Avinor og industripartnerne Leca og Skjæveland Gruppen.

Fra lab til pilot

Det er Skjæveland-selskapet Storm Aqua som har laget filtersystemet som inneholder Filtralite.

– Dette har vi implementert i pilotsystemet som skal testes ut på Sola flyplass. Her får vi se hvordan filteret fungerer ute i den virkelige verden. Det blir spennende å se hvor mye vi klarer å rense bort. Om testene er positive, vil denne løsningen kunne brukes på flyplasser for å forbedre fjordens økosystem. Industripartnerne våre er også spente og ser store økonomisk muligheter, sier Raspati.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå