PROSJEKTER

Rekordåret 2019: Aldri har det blitt åpnet så mange kilometer riksvei i Norge

Norske bilister har fått 225 kilometer ny vei å kjøre på.

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet gleder seg over rekordmange nyåpnede veikilometere i 2019.
Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet gleder seg over rekordmange nyåpnede veikilometere i 2019. Foto: Jarle Skoglund
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
23. des. 2019 - 10:20

Aldri før har det vært åpnet flere kilometer nye riksveier her til lands enn det blir gjort i år. Om 225 kilometer nye veier blir stående som en rekord for ettertiden er det ingen som vet. Men det som er sikkert, er at tallet allerede til neste år vil være nede i 130 kilometer.

Her oppsummerer vi noen av veiåpningene i år:

Januar: Nå får også trønderne kjøre i 100

Strekningen er den første med fartsgrense 100 km/t i Midt-Norge, og også landsdelens første motorvei. <i>Foto:  Martin Gramnæs</i>
Strekningen er den første med fartsgrense 100 km/t i Midt-Norge, og også landsdelens første motorvei. Foto:  Martin Gramnæs

8 kilometer med ny firefeltsvei ble tatt i bruk mellom Tiller og Melhus sør for Trondheim før.

Strekningen var den første motorveien med fartsgrense på 100 kilometer i timen, som ble åpnet i Trøndelag.

Fakta E6 Tiller-Melhus:

 • Lengde 8,1 kilometer.
 • Pris: 2,5 milliarder kroner.
 • Hovedentreprenør: Peab Anlegg.

Mars: – Tryggere og triveligere tunnel

Etter 30 år som våt, mørk, smal og bratt tunnel ble omsider Godøytunnelen i Giske kommune på Sunnmøre ferdig rehabilitert.

Fakta om fylkesvei 658 Godøytunnelen:

Inne i Godøytunnelen er det meste nytt. Det er nye snu- og havarinisjer, bedre lys og en vesentlig oppgradering av sikkerheten. <i>Foto:  Kjell Herskedal</i>
Inne i Godøytunnelen er det meste nytt. Det er nye snu- og havarinisjer, bedre lys og en vesentlig oppgradering av sikkerheten. Foto:  Kjell Herskedal
 • Undersjøisk veitunnel mellom øya Giske og Godøya i Giske kommune
 • Lengde: 3844 meter – 153 meter under havet
 • Stigningsgrad: 10 prosent
 • ÅDT: 1700–1800
 • Hovedentreprenør: AF Gruppen
 • Åpnet i 1989. Rehabilitert november 2017–april 2019
 • Prosjektkostnad Godøytunnelen totalt 400 millioner kroner.

April: Jubel over Bodøs nye hovedinnfartsåre

Bodøtunnelen er ferdig, og rett over påske kunne bilistene ta en svært etterlengtet firefelts vei i bruk.

Fakta om riksvei 80 - Bodø:

Prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen foran tunnelløpene i den vestlige åpningen nærmest byen. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen foran tunnelløpene i den vestlige åpningen nærmest byen. Foto:  Jarle Skoglund
 • Totallengde: 5,6 kilometer
 • Tunnel: 2,8 kilometer
 • Fem nye rundkjøringer
 • Ti bruer på mellom 10 og 80 meter,
 • Høyeste ÅDT på strekningen: 28.000
 • Antatt totalkostnad: 3,4 milliarder kroner
 • Hovedkonsulent: Norconsult
 • Hovedentreprenør tunnel: Veidekke Entreprenør AS
 • Entreprenør vei i dagen: Consto AS
 • Byggherre: Statens vegvesen

April: Lang ferd mot ferdig tunnel

Den første elektroentreprenøren var altfor treg, og måtte kastes ut av tunnelprosjektet. Det ga en dominoeffekt for hele rehabiliteringsprosjektet på E6 Follotunnelen. Men i april var det klart for åpning.

Fakta om E6 Follotunnelen:

Consto skifter ut krakelert CG (cementbasert grus) i veibanen. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
Consto skifter ut krakelert CG (cementbasert grus) i veibanen. Foto:  Bjørn Olav Amundsen
 • Lengde: 950 meter
 • ÅDT: 40.000
 • Start: April 2016
 • Ferdigstilling: Mars 2019
 • Kontraktsverdier:
 • VVB: Ca. 45 millioner kroner
 • Aventi: Ca. 40 millioner kroner
 • Consto: Ca. 30 millioner kroner
 • Totale byggherrekostnader: Ca. 300 millioner kroner

Mai: Nytt praktbygg for Oslo-syklistene

En mer enn 400 meter lang elementbru i stål svinger seg elegant over Ring 3 i Oslo.

Prosjektleder Anders Aaram (tv.) og byggeleder Ola Robøle i Vegvesenet på smykket av ei bru som nå står ferdig over riksveg 150 i Oslo. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
Prosjektleder Anders Aaram (tv.) og byggeleder Ola Robøle i Vegvesenet på smykket av ei bru som nå står ferdig over riksveg 150 i Oslo. Foto:  Bjørn Olav Amundsen

Fakta om Riksveg 150 Ullevål bru, Oslo:

 • Gang- og sykkelbru med fire armer på totalt ca. 400 meter lang pluss ramper
 • Trafikk: Noe usikre tellinger fra 2016 oppgir 1700 syklister i døgnet langs Ring 3 ved brua i juli.
 • ÅDT: 58.000 på Ring 3 ved Ullevål
 • Kostnadsramme: 300 millioner kroner
 • Hovedentreprenør: NRC Anlegg
 • Arbeidsstart: Oktober/november 2017

Juli:  24 km motorvei åpnet tre måneder før tiden

Nye E18 Tvedestrand–Arendal var første leveranse fra Nye Veier. For selskapet var det et prestisjeprosjekt, og den første indikatoren på hva de vil kunne levere.

Fakta om nye E18 Tvedestrand- Arendal:

Lange strekk og slakke kurver: Nye E18 har en fartsgrense på 110 km/t. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
Lange strekk og slakke kurver: Nye E18 har en fartsgrense på 110 km/t. Foto:  Bjørn Olav Amundsen
 • Totalkostnad: 5,478 milliarder kroner
 • Hovedentreprenør: AF Gruppen
 • Kontraktssum: 3,2 milliarder kroner
 • Lengde: 22 kilometer 4-felts motorvei, 14 kilometer fylkesvei
 • Byggetid: januar 2017-juli 2019
 • Tunneler: 4 doble
 • Bruer: 24
 • Kulverter 9
 • Byggherre: Nye Veier

Juli: Spesiell bru bygd med spesiell metode

Få, om noen, bruer i Norge er bygget med framskyvingsmetoden, med så stor sving.

Fylkesveg 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein. <i>Foto:  Kristian Nord-Varhaug, Statens vegvesen</i>
Fylkesveg 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Foto:  Kristian Nord-Varhaug, Statens vegvesen

Fakta om fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland:

 • Brunnholen bru (248 meter lang) og nærmere 2,4 kilometer vei
 • ÅDT: Ca 16.000
 • Hovedentreprenør: Arbeidsfellesskap Bjelland/SV Betong
 • Kontraktspris: 342,6 millioner kroner
 • Ferdigstilling: Juli 2019 pluss litt rehabilitering og etterarbeid

Juli: Flaskehals på E39 i Jølster borte

Med åpningen av 11 kilometer E39 mellom Bjørset og Skei ble en skikkelig flaskehals fjernet. Der det før var smal og svinget vei langs nordenden av Jølstravatnet i Sogn og Fjordane, er det nå midtstripe og fartsgrense på 80 kilometer i timen.

E39 forbi campingplassen Jølster Panorama. Tidligere gikk vegen gjennom campingplassen. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
E39 forbi campingplassen Jølster Panorama. Tidligere gikk vegen gjennom campingplassen. Foto:  Statens vegvesen

Samme måned som denne strekningen åpnet, ble andre deler av E39 langs Jølstravatnet feid bort av jordskred, og man har nettopp begynt arbeidet med å legge deler av riksvei 5, som også går langs dette vannet i tunnel, for å eliminere rasfaren. Masser fra denne tunnelen er brukt til den nye E39-strekningen.

Fakta E39 Jølster:

 • Omfang: 11 kilometer ny vei
 • Byggestart: Mars 2017
 • Ferdig: 26. august 2019
 • Kostnad: Ca. 820 millioner kroner

August: Endelig er den gamle riksveien historie

Riksvei 70 er en del av stamveinettet, og forbinder Nordmøre og Trøndelag. Gamleveien var smal og svingete, med dårlig bæreevne og mye telehiv. Den var spesielt en utfordring for tungtransporten og for de driftsansvarlige.

Fakta riksvei 70 Tingvoll-Meisingset:

Rv70 inn mot Tingvoll sentrum
Rv70 inn mot Tingvoll sentrum
 • 9 kilometer ny tofeltsvei i 8,5 meter bredde, inkludert ei bru og tre landbruksunderganger
 • ÅDT: 1200
 • Hovedentreprenør: Johs. J. Syltern har håndtert to veikontrakter på 81 og 135 millioner kroner eks. mva.
 • Økonomisk styringsramme: 524 millioner 2019-kroner
 • Ferdigstilling: August 2019

September: E8 vokste 450 meter nordover

Med en rivende utvikling i Tromsøs nye havneområde var det på tide å øke kapasiteten i veinettet på Tromsøya. Forlengelsen av E8 var ikke veldig stor, men gjorde mye for trafikkavviklinga i et travelt område.

Fakta om E8 Tromsø:

Firefeltsvegen strekker seg fra avkjøringen til Universitetssykehuset og 450 meter bort til byens nye industri- og havneområde i Breivika. <i>Foto:  Erik Jenssen</i>
Firefeltsvegen strekker seg fra avkjøringen til Universitetssykehuset og 450 meter bort til byens nye industri- og havneområde i Breivika. Foto:  Erik Jenssen
 • Ny 5-armet rundkjøring
 • 450 meter vei utvides fra to til fire felt, derav 2 kollektivfelt
 • 500 meter nytt fortau og ny sykkelbane
 • 500 meter nytt veilysanlegg både for gang- og sykkelvei og 4-feltsveien
 • 170 meter ny trafikksikker/planskilt undergang for gang- og sykkeltrafikk
 • Ny pumpestasjon for avløpsvann (kommunal)
 • Omlegging av 8 private avkjørsler (mer trafikksikre adkomster)
 • 310 meter ny støyskjerm

Oktober: Dårlig grunn krevde Norges største pælejobb

Norges største pælejobb. Norges største byggegrop. Kort sagt: E16 ut av Sandvika hadde kanskje Norges dårligste veibyggetomt. Avsetninger fra hav og elv, masse leire og langt ned til fjell skapte store utfordringer for entreprenørene som bygde det som skulle erstatte Norges visstnok tyngst trafikkerte tofeltsvei. Men de kom i mål, og nå lysner det i Sandvika!

Fakta om E16 Sandvika–Wøyen:

For veien i dagen er grunnforholdene omtrent så dårlige som de kan få blitt. Elveavsetninger, havavsetninger, leire og kvikkleire, og langt ned til fjell. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
For veien i dagen er grunnforholdene omtrent så dårlige som de kan få blitt. Elveavsetninger, havavsetninger, leire og kvikkleire, og langt ned til fjell. Foto:  Bjørn Olav Amundsen
 • To hovedentrepriser:
 • E01 Bjørnegårdtunnelen
 • 2,3 kilometer toløpstunnel
 • Entreprenør: NCC
 • Kontraktsverdi: Rett under 1,2 milliarder kroner
 • E02 Rud–Vøyenenga
 • 1,2 kilometer firefeltsvei med blant annet to store toplanskryss
 • Entreprenør: Implenia/Isachsen
 • Kontraktsverdi: ca. 690 millioner kroner
 • Delkontrakter: Elektro (entreprenør: Infratek) automasjon (Aventi), ventilasjon (Energima), samlet verdi ca 80 millioner kroner
 • ÅDT: Ca. 35.000 på det meste
 • Byggestart: Januar 2015
 • Ferdigstilling: Oktober 2019
 • Total kostnadsramme for Sandvika-utbyggingen, inkludert pågående utbygging av lokalvegnett: Ca. 4 milliarder kroner

Oktober: Bygger 43 kilometer firefeltsveg på 41 måneder

Nye Veiers andre strekning i Norge var de 12 første kilometerne på dette hurtigtoget av et veibyggeprosjekt sør for Hamar. Til sommeren åpnes de neste syv kilometerne med ny E6 mellom Kåterud og Arnkvern, og også Veidekkes E6-strekning fra Arnkvern til Moelv.

Nye Veiers prosjektdirektør Øivind Moshagen er både stolt og fornøyd. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
Nye Veiers prosjektdirektør Øivind Moshagen er både stolt og fornøyd. Foto:  Bjørn Olav Amundsen

Fakta om E6 Kolomoen-Kåterud:

 • 12 kilometer nye firefeltsvei
 • ÅDT: Ca 15.000
 • Entreprenør: Hæhre
 • Kontraktsverdi: Ca 1,8 milliarder kroner for hele strekningen Kolomoen-Arnkvern
 • Byggestart: Høsten 2017
 • Ferdigstilling: Oktober 2019

November: 6,2 mil ny E6 mellom Mo i Rana og Saltfjellet

Med åpningen av de siste seks parsellene på E6 Helgeland nord, stod det første delprosjektet i den såkalte Helgelandspakken helt ferdig. Et stort framskritt for Nordlands viktigste veistrekning!

Fra parsell 6, strekningen Messingslett–Storvoll. <i>Foto:  Jan Fredrik Eliassen, Statens vegvesen</i>
Fra parsell 6, strekningen Messingslett–Storvoll. Foto:  Jan Fredrik Eliassen, Statens vegvesen

Fakta om E6 Helgeland nord:

 • Lengde: 62 kilometer
 • Totalentreprenør: Hæhre Entreprenør
 • Kostnad: 1,9 milliarder kroner
 • Byggetid: September 2015 – november 2019
 • Byggherre: Statens vegvesen

 

Desember: 16,3 kilometer motorveg i Bamble

På litt over to år ble strekningen omregulert og bygget ut til 23 meter bred firefelts motorvei. Ikke rart at både Nye Veier og hovedentreprenøren Hæhre er stolte. Og litt slitne.

Rugtvedt-krysset måtte bygges helt om på grunn av utvidelsen av den gamle veien i bredden, og alle bruene måtte byttes ut. <i>Foto:  Nye Veier</i>
Rugtvedt-krysset måtte bygges helt om på grunn av utvidelsen av den gamle veien i bredden, og alle bruene måtte byttes ut. Foto:  Nye Veier

Fakta om E18 Rugtvedt–Dørdal:

 • Lengde: 16,3 kilometer firefelts motorvei
 • Veibredde: 23 meter
 • Fjell: 4 millioner kubikkmeter fast fjell sprengt ut
 • Løsmasser: 1,5 millioner kubikkmeter faste masser er flyttet på
 • Asfalt: 200.000 tonn
 • Planskilte kryss: 2
 • Fylkesvei: 2 kilometer
 • Konstruksjoner: 27
 • Betong 66.000 m3
 • Største bru: Stemmenbrua 320 meter lang og 60 meter høy
 • Belysning: 500 lamper LED-belysning
 • Entreprenør: Hæhre Entreprenør
 • Kontraktssum:  1,8 milliarder kroner eks. mva
 • Prosjektbudsjett: Ca 3,3 milliarder kroner inkl. mva
 • Kontraktstype: Norges første BVP-kontrakt på store veiprosjekt
 • Byggherre: Nye Veier AS

Desember: Verdensrekorden er et faktum!

Etter sju år med anleggsarbeid åpner Ryfastforbindelsen med 14,5 kilometer tunnel 30. desember. 292 meter under havflaten blir dette den lengste og dypeste undersjøiske veitunnelen i verden. 

Fakta om Riksveg 13 Ryfylketunnelen:

Prosjektleder Gunnar Eiterjord har ledet sju år med anleggsarbeid i rekordtunnelen i Rogaland. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
Prosjektleder Gunnar Eiterjord har ledet sju år med anleggsarbeid i rekordtunnelen i Rogaland. Foto:  Bjørn Olav Amundsen
 • 14,5 kilometer toløpstunnel, 292 meter under havet.
 • Prosjektering: Norconsult (opprinnelig kontraktsverdi: ca 108 millioner kr.)
 • Hovedentreprenører: AF Anlegg (ca 6,9 kilometer tunnel fra Hundsvåg ved Stavanger) og Marti (ca 7,4 kilometer tunnel fra Solbakk i Ryfylke).
 • Kontraktsverdier: AF: ca 1,17 milliarder kroner, Marti: ca 1,3 milliarder kroner
 • Elektroentreprenør: Roxel (kontraktsverdi: ca 300 millioner kroner)
 • Kostnadsramme: 8 milliarder 2019-kroner
 • ÅDT: Antagelig et sted mellom 4.000 og 8.000
 • Første spadetak i prosjektet: 9. november 2012
 • Åpning: 30. desember 2019
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.