Rekord for petroleumsskatten i 2022

Skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene, sier skattedirektøren.

Rekord for petroleumsskatten i 2022
– Den store økningen i petroleumsskatten skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene hittil i 2022 og forventninger om fortsatt høye priser for resten av året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli på over 700 milliarder kroner. Det viser tall fra oljeskattekontoret i Skatteetaten.

– Den store økningen i petroleumsskatten skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene hittil i 2022 og forventninger om fortsatt høye priser for resten av året. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt siden petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

I fjor var petroleumsskatten rekordhøye 295 milliarder kroner. I år blir det altså mer enn det dobbelte.

Den forrige rekorden var i inntektsåret 2008, da positiv petroleumsskatt var 253 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (leterefusjon) var 6 milliarder kroner.

Les også

Les mer om: