KLIMA

Regjeringen vil kutte norske utslipp med 40 prosent

Knytter seg til EUs klimarammeverk.

i 2014 så vi for første gang i moderne historie at CO2-nivået oversteg 400 PPM over brorparten av den nordlige jordhalvkulen. Illustrasjonen er fra NASAs simuleringsverktøy GEOS-5.
i 2014 så vi for første gang i moderne historie at CO2-nivået oversteg 400 PPM over brorparten av den nordlige jordhalvkulen. Illustrasjonen er fra NASAs simuleringsverktøy GEOS-5. Bilde: NASA
4. feb. 2015 - 09:08

Klimamålene

  • Norge skal innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990
  • Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk, slik at det blir en felles oppfyllelse av klimamålene i Norge og EU
  • De norske utslippsmålene skal være i tråd med målet om å holde den globale oppvarmingen lavere enn to grader
  • En avtale med EU vil innebære at Norge ikke kjøper FN-kvoter for å oppfylle 40 prosentmålet
  • Det loves fortsatt omfattende bidrag til reduserte utslipp i utviklingsland, blant annet gjennom bistandspolitikken, skogsatsing og Det grønne klimafondet
  • Kilde: NTB

Regjeringen går inn for å kutte norske utslipp med 40 prosent i sitt forslag til klimamål fram mot 2030. – Norge skal bli et lavutslippssamfunn, sier miljø- og klimaminister Tine Sundtoft (H).

– Norge skal tilslutte seg EUs klimarammeverk, og dette kuttet tilsvarer EUs klimamål, sier Sundtoft.

Det nye målet er også i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel.

Paris-møtet

Norge skal, i likhet med alle andre land, melde inn sine foreløpige klimamål i løpet av første kvartal, som et steg på veien mot det kommende klimatoppmøtet i Paris. Målet der er en avtale som skal sikre at den globale oppvarmingen ikke overskrider to grader celsius.

– EU er vår viktigste samarbeidspartner, og de har satt seg tydelige mål. Norge og EU har felles interesser, og vi vil bli en del av en felleseuropeisk omstilling til et lavutslippssamfunn, sier klimaministeren.

Les også: Statoil lanserer begrepet «lavkarbon-olje»

Utslipp utenom

Halvparten av de norske utslippene er ikke med i avtalene Norge har med EU gjennom EØS. Det gjelder blant annet bygg, jordbruk og avfallsbransjen. Her varsler miljøministeren bruk av andre virkemidler.

EU har bestemt at kuttene utenom avtalen skal ligge på 30 prosent, der reduksjonen i de enkelte landene fordeles mellom 0 og 40 prosent, blant annet basert på bruttonasjonalprodukt. Hvor stor Norges reduksjon skal være, bestemmes tidligst i 2016, opplyser miljøministeren.

Sundtoft trekker også fram den kommende klimakonferansen i Paris.

– Ambisjonen er at Paris-avtalen skal omfatte alle land, sier hun og viser til store land som Kina, India og Brasil.

Les også:  Norsk forskningsfartøy skal drive i Nordishavet

Bellona-lederen positiv

Bellona-leder Frederic Hauge sier Norge nå melder seg inn i EUs klimapolitikk med en egen bilateral avtale med unionen.

– Dette blir ikke en del av EØS-avtalen, men klimamål som er bindende for EU vil også være bindende for Norge, sier Hauge til NTB om utviklingen i klimasaken.

Han mener samarbeidsformen med EU vil gi Norge mulighet til å påvirke.

– Jeg er i utgangspunktet veldig positiv til dette. Dette er fornuftig av regjeringen. Dette forplikter norsk politikk i mange år framover, og det knytter oss opp mot våre nærmeste handelspartnere, sier Hauge.

Han påpeker at Norge og EU med den nye avtalen får samme kuttmål for ikke-kvotepliktig sektor.

– Vi skroter i likhet med EU-landene ordningen med dårlige klimakvoter i utviklingsland, og at vi ikke gjør særnorske grep som å ta norsk skog inn i klimaberegningen. Dette er positivt og gir Norge tydeligere nasjonale mål enn tidligere, sier Bellona-lederen.

Les også:

Senatet: – Klimaendringene er reelle

Kun 16 av 40 millioner gitt i støtte til grønn transport

En norsk husholdning har samme energiforbruk som 3000 slaver og 200 trekkdyr  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.