Regjeringen vil ha utslippsfrie anleggsplasser – Bellona og Zero slakter planen

Blottet for ambisjoner, ideer og løsninger, svarer Bellona. Samferdselsministeren er ikke sikker på egne mål – tro holder ikke, sier Zero.

Regjeringen vil ha utslippsfrie anleggsplasser – Bellona og Zero slakter planen
Sammen med Sintef og andre partnere har Nasta utviklet løsninger for elektrifisering av dieseldrevne gravemaksiner. Men regjeringen later til å ha lite tro på norsk teknologiutvikling. Foto: Nasta

Regjeringen vil innføre avgift på 2000 kroner per tonn klimagassutslipp om ni år.  Planen slaktes av miljøorganisasjonene.