KARRIERE

Regjeringen vil gjøre det enklere å omskolere ingeniører

Men kun i ti dager.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Bilde: Gorm Kallestad/NTB scanpix
Ina AndersenIna AndersenJournalist
21. apr. 2016 - 08:04

Arbeidsledigheten er høy blant ingeniører.

Nå foreslår regjeringen nye regler hvor arbeidsledige ingeniører kan studere i ti dager uten å miste dagpenger, skriver Aftenposten.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) foreslår endringer som gjør at arbeidsledige ingeniører kan ha ti dager med undervisning per semester uten at man mister dagpengene, skriver Aftenposten.

Endringene kan tre i kraft alt fra 1. mai, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til Teknisk Ukeblad. 

– Var for strengt

7.760 ingeniører er registrert som arbeidsledige i kjølvannet av nedgangen i oljeindustrien.

Samtidig er det behov for ingeniører i andre sektorer.

– Bakgrunnen er den økte ledigheten blant ingeniører. Før ville en arbeidsledig person miste retten til dagpenger dersom hun eller han var på én dagssamling i forbindelse med studier. Vi ser at dette blir for strengt og mener de nye reglene gir en større mulighet for at arbeidsledige ingeniører kan skaffe seg relevant kompetanse, sier Hauglie til Aftenposten.

Regjeringen har tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad at det ikke ville være aktuelt å endre på reglene for dagpenger og utdanning. 

I februar kom likevel Hauglie med tre forslag til endringer for å myke opp i regelverket. Høringsfristen for disse gikk ut mandag 18. april.

Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg, uttalte til Teknisk Ukeblad i den forbindelse at fagforeningen ikke trodde endringene ville løse problemene for deres medlemmer. 

De foreslåtte endringene

Endring 1: Utvidet adgang til å ta utdanning tilpasset fulltidsjobb på dagtid 

Man kan i dag motta dagpenger og samtidig ta utdanning som er tilpasset arbeid på fulltid, men utdanningen må foregå utenfor normal arbeidstid, det vil si ikke på dagtid.

For å imøtekomme ønsket om noe mer fleksibilitet, tillates nå inntil ti dagers undervisning på dagtid per semester, uten at dagpengene faller bort. Endringen vil utvide valgfriheten til dagpengemottakerne, ettersom flere utdanningsinstitusjoner tilbyr samlingsbaserte utdanninger som skal kunne kombineres med fullt arbeid på dagtid. Flere av disse utdanningsoppleggene vil kunne godtas med den foreslåtte endringen. Vilkårene om å følge undervisningen og om minst 50 prosent redusert studieprogresjon opprettholdes.  

Endring 2: Utvidet adgang til å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten 
I dag gjelder et unntak fra vilkåret om minst 50 prosent redusert studieprogresjon, for helt ledige og helt og delvis permitterte som har påbegynt utdanningen minst seks måneder forut for ledigheten. Disse kan fortsette påbegynt utdanning i inntil seks måneder, med dagpenger.
Det foreslås at personer som har startet utdanningen før ledigheten, og ikke som en konsekvens av den, gis et noe videre unntak fra kravet om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid (det vil si ut over ti dager per semester), og fra vilkåret om å følge undervisningen. Utdanningen må fortsatt være lagt opp slik at den kan kombineres med fulltidsarbeid. Forutsetningene om forhåndssøknad til Arbeids- og velferdsetaten, og plikt om å avslutte utdanningen ved tilbud om arbeid, vil fortsatt gjelde også disse.   

Endring 3: Utvidelse av adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet
Under etablering av egen virksomhet kan man etter folketrygdloven § 4-6 tredje ledd, få innvilget dagpenger i inntil ni måneder, på nærmere bestemte vilkår. Arbeids- og velferdsdirektoratet mener etableringsperiode på ni måneder er for kort, og statsråden foreslår at perioden utvides til tolv måneder.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.