Havvind på Utsira Nord

Regjeringen foreslår åpning av havvind-områder

Vil åpne Utsira Nord og ber om innspill til Sørlige Nordsjø.

Regjeringen vil åpne Utsira Nord (rødt) utenfor Rogaland for søknader om vindkraft til havs. Dette området er egnet for flytende havvindturbiner. Det hadde også best vindforhold av alle de 15 områdene som ble utredet.
Regjeringen vil åpne Utsira Nord (rødt) utenfor Rogaland for søknader om vindkraft til havs. Dette området er egnet for flytende havvindturbiner. Det hadde også best vindforhold av alle de 15 områdene som ble utredet. (Illustrasjon: TU Media)

Vil åpne Utsira Nord og ber om innspill til Sørlige Nordsjø.

Både i 2010, 2013 og 2017 leverte NVE rapporter til regjeringen som pekte ut mulige områder for havvind i Norge. NVE anbefalte Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning. 

Nå varsler Olje- og energidepartementet at de vil åpne Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs.

I tillegg ber OED om innspill til området Sørlige Nordsjø II. Forslaget skal ut på høring før sommeren, altså om svært kort tid.

– Utsira Nord egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til. Jeg vil be om innspill på om vi også bør åpne området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær territorialgrensen mot Danmark og derfor kan egne seg for tilknytning til energisystemet på kontinentet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

Les også

Flytende havvind

Av de fem områdene NVE anbefalte i 2013 (se under) har bare Utsira Nord dybder som egner seg for flytende havvind, som er det Equinor satser på.

Dette er en mer umoden og dermed langt dyrere teknologi enn bunnfaste turbiner. Håpet er at det på sikt skal bli konkurransedyktig i markeder hvor bunnforholdene ikke egner seg for bunnfaste installasjoner.

I 2017 anbefalte NVE Utsira nord (i rødt) og enten Søndre Nordsjø I eller II (i gult). Nå vil regjeringen åpne førstnevnte og hente inn høringsinnspill om Søndre Nordsjø II. Illustrasjon: Teknisk Ukeblad

– Vindkraft til havs byr på store muligheter for norske bedrifter. Norge kan bygge på unik erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Kostnadene for vindkraft har falt mye, og det er sannsynlig at de vil falle ytterligere, sier Freiberg i pressemeldingen.

Vil endre havenergiloven 

Nyheten kommer bare dager etter at adm.direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, etterlyste en storstilt satsing på havvind i Norge

– Strategien «vente og se om dette blir lønnsomt» er ikke holdbar. Da stikker noen andre av med teknologien. Det har skjedd både innen landvind og bunnfast havvind, der vi må kjøpe utstyr og kompetanse fra utlandet, sa Solberg til TU.no.

I 2017 prioriterte ikke NVE mellom Sørlige Nordsjø I og II. Nå ber regjeringen altså om innspill om Sørlige Nordsjø II. Dette området er egnet for bunnfaste turbiner, som allerede bygges i stor skala utenfor Nederland.

OED vil også foreslå en forskrift til havenergiloven som skal gi nærmere bestemmelser om konsesjonsprosessen. 

Disse områdene ble utredet i 2017

 • «Sandskallen - Sørøya nord»
  Varierende dybder mellom 20-80 meter. Noen muligheter for flytende havvind.
 • Frøyagrunnene
  Variernede dybder mellom 5-60 meter. Ikke egnet for flytende havvind.
 • Utsira nord
  220-280 meters dybde. Egner seg for flytende havvind. Best vindforhold av alle de 15 områdene som ble utredet. Nå anbefalt åpnet av NVE.
 • «Sørlige Nordsjø I» og «Sørlige Nordsjø II»
  Jevne dybder på 40-70 meter. Ikke egnet for flytende havvind. Ett av områdene er nå anbefalt åpnet av NVE.

Kommentarer (8)

Kommentarer (8)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå