Regjeringen foreslår åpning av havvind-områder

Vil åpne Utsira Nord og ber om innspill til Sørlige Nordsjø.

Regjeringen foreslår åpning av havvind-områder
Regjeringen vil åpne Utsira Nord (rødt) utenfor Rogaland for søknader om vindkraft til havs. Dette området er egnet for flytende havvindturbiner. Det hadde også best vindforhold av alle de 15 områdene som ble utredet. Illustrasjon: TU Media

Både i 2010, 2013 og 2017 leverte NVE rapporter til regjeringen som pekte ut mulige områder for havvind i Norge. NVE anbefalte Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.