Både Norne (bilde) og på Åsgard feltet, Staoils to produksjonsskip, tar i bruk VOC gjenvinningsanleg for å redusere skadelige utslipp. Foto Statoil/Øyvind Hagen

Reduserer utslipp til luft