OFFSHORE

Realistisk trening

Rett utenfor er kontrollrommet hvor instruktørene kan styre hva som kommer på skjermene inne i hytta. Statoil, Hitec O og Ship Manoevring Simulator Centre (SMS) har samarbeidet om kransimulatoren. Hitec O har levert simulatoren, som har ei helt vanlig kranhytte med utsikt til tre kanter og i taket. Hytta kan beveges litt for å simulere ulike værforhold. Autentiske lyder hører også med. Statoils kraner og installasjoner på sokkelen er utgangspunktet for simulatorfunksjonene. Bagrunnen for samarbeidet var det økende antall ulykker tidlig på nittitallet knyttet til kran- og løfteoperasjoner. Statoil bestemte seg for å satse på opplæring og kompetanseheving for å bedre sikkerheten. Kjempeverktøy

– En simulator blir aldri helt som virkeligheten, men jeg synes dette er bra. Her simulerer vi plattformen som har vært arbeidsplassen min i 12 år; Gullfaks C. Jeg kjenner meg absolutt igjen, forteller kranfører Dag Randen fra Statoil. Han har jobbet 20 år i Nordsjøen, og ser klart behovet for å kunne trene på ulike kranoperasjoner.

– Dette er et kjempeverktøy for å øve på en del ting du ikke kommer borti offshore, ikke minst for nye folk uten kjennskap til å kjøre kran til havs, mener han. Randen skal være instruktør på kursene ved SMS ett år framover.

Dekksarbeidere

Kursene ved simulatoren er ikke forbeholdt kranførere. – Dekksarbeidere blir ofte skadet. For dem er det nyttig å se hvordan lasten beveger seg, hva kranførere ser og hva de har kontroll over, påpeker sektorsjef Rune Botnevik i Statoil.. Han mener linjeledere og teknisk personell med lite operasjonell trening også vil ha nytte av simulatoren.

Kursene tar for seg kjøreferdigheter, operasjonelle prosedyrer, nødprosedyrer og samtrening. Kransimulatoren skal etter hvert knyttes til en skipssimulator slik at mannskap på forsyningsbåter og kranpersonell kan trene realistisk sammen.

Om lag 450 personer kan kurses årlig. Statoil har kjøpt plass her til 200 mann årlig i fem år.

Les mer om: