BYGG

Råte, gliper og bærevegger som manglet: 7 år gammel barnehage rives

Tysk entreprenørfirma bygde angivelig etter tysk standard i Kristiansand. Det gikk ikke bra.

Takterrassen er bygget med feil fall, slik at vannet ikke renner bort. Resultatet er råteskader.
Takterrassen er bygget med feil fall, slik at vannet ikke renner bort. Resultatet er råteskader. Foto: Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune
Ida OftebroIda OftebroRedaktør for Digi.no og Inside Telecom
16. mai 2019 - 13:40
Isloasjonsmateriale som er lagret utendørs uten skikkelig tildekking. De er søkkvåte, og ubrukelige. Opak ser rett som det er at slikt likevel blir brukt.
Les også

Fukt i nybygg for 7,5 milliarder årlig. Nå skal alle byggeplasser få egen fuktansvarlig

Vanligvis er uttrykket «tysk presisjon» noe vi forbinder med høy kvalitet og pålitelighet. Det ble ikke opplevelsen til Kristiansand kommune da de hyret inn den tyske entreprenøren Zimmerei Dwinger GmbH for å bygge barnehagen på oppvekstsenteret på Øvre Slettheia i Kristiansand.

Totalt har kommunen brukt 36 millioner på barnehagen som nå må rives, men det er delvis fordi entreprenøren forsvant da feilretting på det opprinnelige prosjektet skulle utføres etter ferdigstillingen i 2012. Kommunen har dermed måttet bekoste dette selv.

I tillegg kommer kostnader til tilstandsvurdering av barnehagen, og til flytting av barnehagen over i midlertidig brakkerigg.

Dårlig utførte avslutninger, beslag og oppkanter gjør at fukt trenger inn i konstruksjonen på Øvre Slettheia barnehage. <i>Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune</i>
Dårlig utførte avslutninger, beslag og oppkanter gjør at fukt trenger inn i konstruksjonen på Øvre Slettheia barnehage. Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune

– Vi brukte en tysk entreprenør som hadde gode referanser fra tilsvarende prosjekter tidligere. Her har han imidlertid fått økonomiske problemer underveis, sier rådgiver i Kristiansand eiendom og ansvarlig for Øvre Slettheia barnehage, Tiril Bjønnes, til Teknisk Ukeblad.

Ansatte ble syke

Allerede ved overtagelsestidspunktet var det klart at det var flere mangler ved det nye barnehagebygget. Nå konkluderer en tilstandsrapport fra Sweco med at bygget anbefales revet.

Årsaken er at mangler og feil i utførelsen har gjort at fukt har trengt inn i konstruksjonen, slik at barnehagen nå er full av mugg, sopp og råte.

Øvre Slettheia barnehage er på 1.250 kvadratmeter, og skal huse seks avdelinger med til sammen 100 barn. Disse går nå i barnehage i en midlertidig paviljong i nærheten. Både foreldre og ansatte skal etter forholdene være fornøyde med den midlertidige løsningen.

– Det er avdekket muggsopp i bygget, og flere ansatte har utviklet en sensitivitet for dette. Dette har blitt bedre etter at de kom over i nye lokaler, sier Bjønnes.

Feil på feil

Økonomi er avgjørende når folk vurderer solceller. – Ofte er det lite å gå på. Derfor kan vi ikke ha avgifter som trekker lønnsomheten ned, mener Dag Tore Seierstad i Solenergiklyngen.
Les også

NVE: Plusskunder må fortsatt betale dobbel nettleie

Swecos gjennomgang av bygget viser at dårlig utført arbeid gjør at det kommer vann inn i konstruksjonen. Det er funnet flere gliper og feil utførte oppkanter, i tillegg til at utendørs overflater ligger for høyt, og gjør at det noen steder er fall inn mot bygget. Byggets takterasse har fall inn mot yttervegg, slik at vannet ikke renner unna.

At etasjeskillene har organisk materiale bygget inn mellom damptette sjikt, slik at fukt ikke slipper ut, har gjort problemet verre. Det ble avdekket flere vannlommer i himlingen som lå skjult i konstruksjonen over dampsperren.

Bygningskonstruksjonen er bygget med hovedsakelig tyske dimensjoner i både bindingsverksvegger, takkonstruksjon og etasjeskille. Løsningene er å anse som utradisjonelle...

Sweco i tilstandsrapporten

I byggets underetasje er det funnet råte i både bærende massivtre-elementer, og i bunnsvillene. Dette gjør at bygget har fått betydelige setningsskader der massivtre-elementene har blitt komprimert. I tillegg mangler det en bærevegg som i henhold til tegningen skulle vært der. Svekkelsen av massivtre-elementene har også gitt betydelige nedbøyinger flere steder. Heller ikke branntettingen mellom bygningselementene er tilfredsstillende.

Vinduer og dører er ikke levert etter norsk standard. Det betyr at det er vanskelig å få tak i reservedeler til disse. De er også montert feil i bygningskroppen.

Tyske dimensjoner

Bjønnes forteller at den tyske entreprenøren i hovedsak har brukt egne, tyske ansatte. I tillegg er det brukt en tysk underleverandør på det tekniske. Også denne underleverandøren skal ha slitt med å få oppgjør for sitt arbeid i ettertid.

– Bygningskonstruksjonen er bygget med hovedsakelig tyske dimensjoner i både bindingsverksvegger, takkonstruksjonen og etasjeskille. Løsningene er å anse som utradisjonelle sammenlignet med tradisjonell norsk byggeskikk, skriver Sweco i sin rapport.

Slik ser Øvre Slettheia barnehage ut. Sju år etter ferdigstillelse er bygget i så dårlig forfatning at det er anbefalt revet. <i>Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune</i>
Slik ser Øvre Slettheia barnehage ut. Sju år etter ferdigstillelse er bygget i så dårlig forfatning at det er anbefalt revet. Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune

Blant annet er fasaden satt opp uten vindsperre og med horisontale lekter i stedet for vertikale. Denne er bare ett av mange bygningselementer som ville måtte rives og bygges opp igjen dersom man skulle satt den eksisterende barnehagen i stand igjen.

Anbefaler riving

Sweco priser en rehabilitering til 26,8 millioner, mens en gjenoppbygging av barnehagen prises til 31,8 millioner. Ombyggingen er så omfattende at den vil kunne kreve en hovedombygging, noe som gjør at den må ta i bruk dagens Tek 17-standard for nybygg. Koblet med anslått lavere driftskostnader på 300.000 årlig for et nybygg, anbefaler Sweco at man river og bygger nytt framfor å rehabilitere.

Bjønnes forteller at entreprenøren hadde gode referanser fra lignende prosjekter, og at oppfølgingen av prosjektet har vært som i tilsvarende byggeprosjekter på samme tid.

Bunnsvillene i underetasjen er fulle av råte, etter at fukt er blitt ledet inn i konstruksjonen. <i>Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune</i>
Bunnsvillene i underetasjen er fulle av råte, etter at fukt er blitt ledet inn i konstruksjonen. Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune

 – Det var tett oppfølging av fremdrift, kvalitet og HMS, og det ble foretatt kontinuerlige stikkprøver og kvalitetssikring fra byggherren underves. Det ble ført liste rover feil og mangler, men her har det altså ligget ytterligere feil i kontruksjonen som man ikke har klart å avdekke, utdyper hun.

Vil ha nye regler for oppfølging av byggesaker

Nå gjennomføres det en internrevisjon som handler om nettopp retningslinjer for oppfølging av byggeprosjekter i Kristiansand kommune. Det kan resultere i nye internregler for slike prosjekter.

Tverrå bru på riksvei 9 er ikke store konstruksjonen. Nå skal den rives, og ny og bedre bru kommer i stedet.
Les også

Seks kilometer av riksvei 9 skal bygges ut med ny bru

– Vi vil definitivt ha mer fokus på dette med kritiske sjekklister og flere kontrollfunksjoner i de ulike fasene av byggeprosessen. Det er også fokus på materialvalg og oppfølging på byggeplass, og på å avdekke og rette feil tidlig, sier Bjønnes.

Når et bygg står ferdig, vil det alltid være flere ting som må rettes opp. Det mest spesielle med Øvre Slettheia var imidlertid at entreprenøren ikke var tilgjengelig i etterkant for reklamasjoner. Senere gikk selskapet også konkurs.

 

Fukt og setninger har gjort at massivtre-elementer som er brukt i konstruksjonen, ikke lenger sitter sammen i not og fjær. <i>Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune</i>
Fukt og setninger har gjort at massivtre-elementer som er brukt i konstruksjonen, ikke lenger sitter sammen i not og fjær. Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune

Usikkert om barnehagen blir bygget opp igjen

Øvre Slettheia barnehage har kostet Kristiansand 36 millioner kroner. Deler av denne summen er reklamasjonsarbeider kommunen har måttet utføre for egen regning, siden entreprenøren var konkurs. Kommunen har også hatt problemer med å få utbetalt bankgarantien som ble stilt for prosjektet.

– Vi har undersøkt og forsøkt dialog med både byggmester, garantiinstitusjon og forsikringsselskap. Konklusjonen er at vi kunne forsøkt å kjøre en rettssak, men vi har vurdert det slik at kostnadene ved en rettssak er store, og utfallet svært usikkert, forklarer Bjønnes.

Rottefellas advokater, Halvor Manshaus og  Thomas Hagen i Oslo tingrett i 2022 under den første patentsaken.
Les også

Rottefella: Krever forbud mot konkurrentens nye bindinger

Det er fortsatt usikkert om det vil bli bygget noen ny barnehage på Øvre Slettheia. Nå gjennomfører Kristiansand kommune en utredning om skolestrukturen i bydelen der barnehagen ligger. Konklusjonen kan bli at barnehagen flytter inn i barneskolebygget ved siden av Øvre Slettheia barnehage etter en ombygging, og at den aktuelle barneskolen flytter til et annet sted. Alternativt vil det bli bygget ny barnehage på samme sted, basert på samme plantegninger og romprogram.

– Selvfølgelig etter en omprosjektering og kvalitetssjekk, sier Bjønnes.

Gjennomgangen av bygget avdekket at det mangler bærevegger som ifølge tegningene skulle vært på plass. <i>Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune</i>
Gjennomgangen av bygget avdekket at det mangler bærevegger som ifølge tegningene skulle vært på plass. Foto:  Tiril Bjønnes, Kristiansand kommune
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.