BYGG

Raskere til fjells

Mona StrandeMona StrandeJournalist
17. jan. 2008 - 18:27

Statens vegvesen foreslår at det brukes mest penger til vedlikehold i Nasjonal transportplan 2010-2019, derfor er det bare funnet plass til oppstart av ti nye prosjekter for cirka 2,5 milliarder kroner innenfor planrammen.

Midler til store investeringsprosjekter foreslår de først og fremst brukt til å fullføre prosjekter som er igangsatt, eller som inngår i handlingsprogrammet for perioden 2006–2009.

For flere prosjekter er det lagt til grunn delvis bompengefinansiering som ennå ikke er vedtatt.

Derfor innebærer prioriteringene vegvesenet legger opp til at det blir tilslutning til bompenge-finansiering på disse prosjektene.

Fjerner problempunkt langs rv. 7

Det skjer lite nytt som ikke allerede er kjent langs riksveg 7/52 fra Hønefoss via Gol og til Borlaug.

En ting bilistene imidlertid kan glede seg til, er at det allerede er forutsatt at prosjektet Ramsrud-Kjeldsbergsvingene i Buskerud, like ved Hønefoss, skal starte opp før 2010.

Det betyr at du om få år vil slippe ramsrudhellingens stigning på over 5 prosent kombinert med mange krappe svinger og smale bruer. Se kart her.

Planrammen er 250 millioner kroner i statlige midler.

Utenom dette går vegvesenet for mindre investeringstiltak, som utbedring av jernbaneundergang ved Svenkerud i Gol kommune og trafikksikkerhetstiltak. Økes planrammen med 20 prosent prioriteres bygging av ny rv. 7 fra Sokna til Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad i siste seksårsperiode. Det vil bety 17 minutter kortere kjøretid i bytte mot bompenger.

Må ha bommer i Gudbrandsdalen

E6 Oslo-Trondheim utbedres i første omgang med firefelts vei mellom Gardermoen og Kolomoen.

Strekningene Gardermoen-Dal og Skaberud-Kolomoen starter før 2010, og ved bompengefinansiering kan også strekningen Dal-Skaberud starte i første fireårsperiode. Dette avsluttes i siste seksårsperiode.

Omleggingen av strekningen Tingberg-Tretten i Øyer er prioritert i perioden 2006-2009, men avhenger av tilslutning til delvis bompengefinansiering.

Dersom planrammen økes med 20 prosent prioriteres i tillegg forsering av prosjektet Tingberg-Tretten og omlegging av E6 i Oppdal sentrum i første periode. Fra 2014 til 2019 prioriteres da bygging av firefelts veg mellom Kolomoen og Biri, og omlegging av den svært ulykkesbelastede strekningen fra Ringebu til Otta. Vegvesenet håper også på midler til utbygging på strekningene Jaktøya-Tonstad og Sluppen-Stavne i Sør-Trøndelag.

Få sikre prosjekter på E16

Langs E16 fra Sandvika til Bergen skal omleggingen av E16 forbi Voss startes før 2010, delvis bompengefinansiert. Flaskehalsen mellom Borlaug og Maristova i Lærdal kommune har også høy prioritet.

I tillegg prioriteres oppstart på utbyggingen av den smale og bratte strekningen Øye–Tyinkrysset i Vang i Valdres, og bredt midtfelt fra Arna til Vågsbotn i Bergen.

Dersom rammen økes med 20 prosent vil midler gå til firefelts veg fra Sandvika til Wøyen i Bærum. I tillegg vil det i så fall bli penger til firefelts veg mellom Bjørum og Skaret, og utbedringer av den ulykkkesutsatte strekningen Fønhus-Bjørgo i Sør-Aurdal. Begge disse prosjektene avhenger av delvis bompengefinansiering. Strekningen Løno-Voss kan også bli utbedret med 20 prosent høyere statlig tilskudd.

Kan gå raskere

Statens vegvesen skriver i sitt forslag til Nasjonal transportplan at det kan bli aktuelt å gjennomføre prosjekter som helt og fullt kan bompengefinansieres, i tillegg til prosjekter som allerede er prioritert innenfor planrammen.

- Slike prosjekter utredes flere steder i landet og kan tas opp til behandling i regjering og storting når de er ferdig utredet og behandlet lokalt, heter det i plan-forslaget.

Se samtlige prioriterte strekninger i Sør-Norge!

Se samtlige prioriterte strekninger i Nord-Norge!

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.