BYGG

Ras skyldtes snøsmelting - ikke klima

PERSPEKTIV: Otta og Nord-Gudbrandsdalen er vanligvis tørt og lite rasutsatt. På få dager har det nå gått flere små og store ras på ulike steder i dalføret.
PERSPEKTIV: Otta og Nord-Gudbrandsdalen er vanligvis tørt og lite rasutsatt. På få dager har det nå gått flere små og store ras på ulike steder i dalføret. Bilde: Scanpix

Klimaendringer har ikke skyld i raset i Otta i forrige uke.

- Det har kommet lite nedbør, og det var varmt og mildt hele forrige uke. I tillegg er det ikke frost, og da blir grunnen svært fuktig når det blir så stor snøsmelting som det har vært i området de siste ukene, sier geotekniker Øyvind Høydal i NGI.

Høy grunnvannstand

I området hvor raset gikk er det en rekke renner, som for geoteknikerne er en indikasjon på at "her har det skjedd noe før". Slike renner kan enten være helt tørre, permanente bekker, eller renner hvor det av og til kommer vann.

- I rennen der raset gikk så er det ingen permanent bekk ved en normalsituasjon. Når vannet plutselig finner tilbake til slike renner, da skyldes ikke det noe annet enn at du har fått høy grunnvannstand høyt oppe i lia, sier Høydal.

Mye tørrere nå

Han vurderer nå områdene hvor det allerede har gått ras som lite utsatt for flere jordras.

- Etter værmeldingene å dømme ser det nå ut til at man har gått over i en bedre fase, og det siste døgnet har områdene som har vært aktive blitt mye tørrere, sier Høydal. Han vil imidlertid ikke si noe konkret om eventuelt nye områder som kan være rasutsatt.

Kommunen tar ingen sjanser:

- Vi skal ha en ny vurdering av geolog nå, fordi det fortsatt er noen evakuerte hus på steder hvor det ikke har gått ras så langt, sier plan- og beredskapssjef Ola Næprud i Sel kommune.

Løser det akutte først

På grunn av den akutte situasjonen har de så langt ikke begynt å se på forebyggende tiltak mot fremtidige ras.

NGI har imidlertid kommet med anbefalinger til lensmannen i et møte før avreise. De anbefaler blant annet at det graves ned rør mellom undergrunnskanalene for å lede vannet bort fra bebyggelsen.

- Vi regner med at alt vi har anbefalt blir gjort, men kommunen skal sikkert også ha en oppsummering når den akutte faren vurderes som over, sier Høydal i NGI.

Les mer om: