STATENS VEGVESEN

Rapport: Riksrevisjonen er ikke fornøyd med Vegvesenets innkjøpsrutiner 

Mener at etaten ikke har kontroll på risikostyring og internkontroll i forbindelse med anskaffelser.

Riksrevisjonens rapport er ikke positiv for Vegvesenet.
Riksrevisjonens rapport er ikke positiv for Vegvesenet.
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
8. okt. 2019 - 16:11

Det var i 2014 at Riksrevisjonen startet sine første undersøkelser der målet var å vurdere om Statens vegvesen hadde iverksatt effektiv risikostyring og internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen. 

Etter flere rapporter fra Riksrevisjonen og behandlinger i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, merket Riksrevisjonen seg at Samferdselsdepartementet mente at Statens vegvesen hadde iverksatt noen tiltak for å følge opp  Riksrevisjonens anbefalinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i november 2018.

Ny varslingskanal med høyere tillit

Blant annet var det blitt opprettet en ny varslingskanal i Statens vegvesen, og denne så ut til å ha høyere tillit enn den tidligere løsningen hadde.

Anskaffelsesprosessen hadde imidlertid ikke blitt direkte omorganisert,
men anskaffelser av varer og tjenester hadde likevel blitt sentralisert for å hindre brudd på regelverket som følge av manglende kompetanse hos dem som gjennomfører anskaffelsene. Statens vegvesen kunne imidlertid ikke legge fram måltall som viste at endringene i anskaffelsesprosessene hadde ført til færre feil, høyere effektivitet og bedre avtaler.

Problemer med å få korrekte data

Riksrevisjonen merket seg videre at Statens vegvesen hadde innført
systemløsninger som blant annet skulle gi oversikt og detaljer fra innkjøpene, slik at feil
og uheldig praksis hos egne ansatte og leverandører kunne oppdages.

Statens vegvesen har hatt problemer med å få korrekte data fra økonomisystemene, og at et velfungerende system for kontroll av etterlevelse og misligheter på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen var ikke på plass.

Riksrevisjonen var enig med Samferdselsdepartementet i at det fortsatt var en del
arbeid som gjensto, og viste til at departementet ville følge opp dette i etatsstyringen
og at departementet ville be om en ny statusrapport fra Vegdirektoratet i løpet av 2018.

Ikke tilstrekkelig forbedring

I årets oppfølging av forvaltningsrevisjonene slår Riksrevisjonen fast at Vegvesenet fortsatt ikke kan dokumentere tilstrekkelig forbedring i etterlevelsen av regelverket, og at internrevisjonen nå har foreslått at etatsledelsen iverksetter ytterligere tiltak for en effektiv risikostyring og internkontroll på anskaffelsesområdet. 

Riksrevisjonen er enig med departementet i at det fortsatt gjenstår arbeid.
Riksrevisjonen registrerer at departementet vil følge saken videre i etatsstyringen, og at
departementet vil be om en ny statusrapport fra Vegdirektoratet rett over sommeren.

Imidlertid merker Riksrevisjonen seg at Statens vegvesen er i ferd med å implementere nye systemer og videreutvikle eksisterende systemløsninger som skal bidra til bedre
styring og kontroll med etatens innkjøp, samt bidra til å redusere risiko for mislighold.
Disse systemene skal først være tatt i bruk i 2020, noe som vil kunne gi grunnlag for bedre rapportering fra 2021, håper Riksrevisjonen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.