KRAFT

Protesterer mot Statkrafts gigantturbin på Smøla

– Et fatalt feilgrep, sier forening.

Fugledød: Smøla vindpark er et monument over "manglende  landskaps- og naturhensyn", mener Norsk ornitologisk forening. Nå vil de stanse Statkrafts testturbin på Haugøya. (Illustrasjonsfoto)
Fugledød: Smøla vindpark er et monument over "manglende landskaps- og naturhensyn", mener Norsk ornitologisk forening. Nå vil de stanse Statkrafts testturbin på Haugøya. (Illustrasjonsfoto) Bilde: Roel May
5. feb. 2014 - 15:19

Statkrafts ønske om å sette opp en gigantisk vindturbin på Smøla, som vil bli høyere enn Oslo Plaza, møter kritikk fra flere hold.

Nå har Norsk ornitologisk forening (NOF) formelt levert en klage på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak, som ble fattet før jul. NOF ber Olje- og energidepartementet (OED) omgjøre konsesjonsvedtaket.

– Feilgrep

I dag fikk OED overlevert saken fra NVE.

– Ut i fra hensyn til naturverdier må lokalisering av vindkraftverket på Smøla oppfattes som et fatalt feilgrep, skriver NOF en klage på vedtaket til NVE.

Foreningen mener den planlagte plasseringen av vindturbinen på Haugøya på Smøla strider mot "fundamentale lokaliseringskriterier".

Fire områder ble konsekvensutredet for påvirkning av fuglelivet i forbindelse med valg av sted for testturbinen.

Haugøya ble sammen med Hammarøya pekt ut som særlig konfliktfylt i forhold til sjøfugl og havørn.

Les også: Statkrafts nye testturbin skal bli høyere enn Oslo Plaza

Voksen vindturbin: Statkraft har konsesjonssøkt en testturbin på Smøla, som vil få dagens vindturbiner til å framstå som lette og håndterbare.
Voksen vindturbin: Statkraft har konsesjonssøkt en testturbin på Smøla, som vil få dagens vindturbiner til å framstå som lette og håndterbare.

Fordoblet dødelighet

– Med tanke på de problemstillinger (...) som har vært påvist rundt eksisterende vindkraftverk på Smøla kan det definitivt ikke være rett å lokalisere en ny, hittil uprøvd, men potensielt kollisjonsfarlig turbintype inn i et område som er uberørt av denne typen inngrep og der konfliktnivået for fugl vurderes som markant høyere enn i eksisterende vindkraftverks utkant, skriver NOF i klagen.

Foreningen mener rapporteringen av antall drept havørn i den eksisterende Smøla vindpark er underrapportert, og skriver at det gjennom forskningsprosjektet Bird Wind er antydet bortimot en fordobling av voksenfugldødeligheten i havørnbestanden på Smøla som følge av vindkraftkollisjoner.

NOF viser også til en ny amerikansk rapport som skal konkludere med at dødeligheten hos fugl ved amerikanske vindkraftverk er høyere enn tidligere antatt, at kollisjonsfaren øker ved nyere turbintyper og at dødeligheten også øker med økende tårnhøyde.

Statkrafts planlagte turbin vil få en ytelse på mellom 6-8 MW og har på papiret en estimert tårnhøyde på 120 meter. Det er tre meter høyere enn Oslo Plaza. Inkludert rotorbladene kan totalhøyden komme opp mot 220 meter.

Flere instanser har også uttalt seg kritisk til Statkrafts gigantturbin.

Les også: Frykter at svenskene har ført Norge bak lyset med ekstremt gode skattefradrag

– Ikke vesentlig

Allerede før NVEs konsesjonsvedtak fremmet Fylkesmannen i Møre og Romsdal innsigelse på grunn av vesentlig negative effekter for fugl, særlig havørn.

Statkraft på sin side sier en enkelt vindturbin ikke vil medføre en vesentlig tilleggsbelastning på fuglelivet, og peker på at havørnbestanden i regionen har økt i løpet av Smøla vindparks levetid.

– Smøla vindpark har ikke hatt noen bestandsregulerende effekt på havørn, og forvaltningsmålet for havørn er derfor ikke truet av vindparken, skriver Statkraft i en respons til NVE.

Fylkesmannen mener også at området kan huse automatisk fredete kulturminner, og krever arkeologisk registrering på området.

Les også: Vil bremse orkaner med havvindturbiner

– Meget høyt

Forsvarsbygg mener vindturbinen ikke kommer i konflikt med Avinors interesser, men advarer mot at testturbinen utgjør et "meget høyt luftfartshinder".

Forsvarsbygg krever derfor at gigantturbinen må males og merkes godt siden den rager over eksisterende vindturbiner.

NVE mener klagen fra NOF ikke inneholder noe nytt.

– Vi kan ikke se at det har kommet fram nye opplysninger i klagen som gir grunnlag for å endre eller omgjøre konsesjonsvedtaket, sier Marthe Nyheim, førstekonsulent i NVEs konsesjonsavdeling til Teknisk Ukeblad.

NOF mener at den eksisterende vindparken på Smøla allerede representerer et "monument over manglende landskaps- og naturhensyn", og tar til orde for at en eventuell testturbin i beste fall må plasseres sør på øya i tilknytning til den eksisterende vindparken.

Statkrafts ønsker om å sette opp gigantturbinen for å teste turbinteknologi før de velger leverandør til havvindprosjektet på Doggerbank på britisk sokkel.

Les også:

Havvindgigantene kniver om å ha verdens største havvindturbin

Denne haien og røff sjø stopper verdens største vindpark

Prisen for å male åtte vindturbiner: 750.000 kroner  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.