SAMFUNN

Problem med skatt

5. mai 2003 - 10:45

Bergen: Flere frykter at dette vil gå ut over investeringer i gassbehandlingsanlegg i Norge.

Å ta i land gass til Norge og bearbeide den her ikke ikke udelt problemfritt.

I dagens skatteregime er overskuddet fra landanlegg som Mongstad beskattet som vanlig industri med en skatteprosent på 28 prosent, mens anlegg knyttet til offshorevirksomheten har i tillegg en særskatt på 50 prosent.

De foreslåtte endringene i Petroleumsloven, Odelstingsprop. 46 2002 - 2003, kan medføre at landanlegg for videreforedling av gass kan komme til å betale særskatt.

- Vi får inderlig håpe at våre politikere unngår å vedta et lovverk som gjør det ulønnsomt å videreforedle gass i Norge. Det kan medføre at gass fra Tampen-området føres til Storbritannia og videreforedles der, sier Trolldirektør Svein Geir Amland.

Han får solid støtte fra OLFs viseadministrerende direktør Nils Heilemann.

- En utvidelse av Petroleumsloven til å gjelde landanlegg vil ha en rekke negative konsekvenser for olje- og gassindustrien. Petroleumsloven er en vidtgående fullmaktslov med en rekke kostnadsdrivende elementer som ikke er relevante for landanlegg, sier han.

Forslaget til endringer gjør det vanskeligere å forstå og håndheve loven. OLF mener at forslaget kan svekke sokkelens konkurransekraft. Avgrensningsproblematikken blir vanskelig.

- Landbasert prosessindustri og elektrisitetsproduksjon kan ikke sidestilles med aktivitetene på sokkelen og bør operere under betingelser som gjelder for annen sammenlignbar industri. En utvidelse av petroleumslovens virkeområde vil føre til ytterligere komplikasjoner og kostnadsøkninger for virksomhet på land, legger Heilemann til.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.